Fokus på fåglar i utställning

En samling monterade fåglar, ett antal kullar fågelägg och några fågelbon samt en stor samling skalbaggar blev Helsingborgs museers första inköp 28 mars 1906. Samlingen är skapad av Carl Möller i Stehag. Detta uppmärksammar vi nu 110 år senare under sommaren i utställningen: "Tingen i samlandets spår" i Kulturmagasinet, på Fredriksdal.

Kanske är fåglar den djurgrupp i naturen flest människor har en relation till. Många är vi som gläds åt koltrastens sång på våren och svalornas insektsjakt under sommaren. Vissa har också varit engagerade i arbetet med att rädda utrotningshotade arter som pilgrimsfalken.

Jakt och miljögifter gjorde att pilgrimsfalken var en starkt hotad art i hela Sverige från 1960-talet och framåt. Projekt Pilgrimsfalk startade 1975. Genom att föda upp falkar i fångenskap och sedan placera ut dem i naturen lyckades trenden vändas. 1995 häckade ett par pilgrimsfalkar lyckosamt på Kullaberg. I Helsingborgs museers samlingar finns fem stycken pilgrimsfalkar från Skäralid.