Hackspett i odlingslandskapet

Helsingborgs museers fågelsamling ger en bra bild av fågelfaunan i Ringsjöbygden under perioden 1880-1900.  I museets samling finns nio mellanspettar, alla från Skåne och fem av dem från Stehag. Mellanspetten var knuten till gamla ekskogar eller lövblandskogar där förekomsten av  träd med grov bark och död ved var vanligt. Häckande mellanspett, är en art som inte längre förekommer i Sverige på grund av odlingslandskapets förändring.  Fågel och ägg från mellanspett ser du i sommarens utställning "Tingen i samlandets spår",  i Kulturmagasinet, på Fredriksdal.

En annan hackspett, den större hackspetten dyker upp vid fågelmatning på vintern. Seden att ha julkärve i Norden kan spåras tillbaka till 1700-talet, men är troligen väsentligt äldre. Ordet fågelbord finns inte belagt i svenska språket förrän på sent 1890-tal, och fågelbordet dyker upp på skolplanscher en bit in på 1900-talet. Under jultiden finns sedan länge en tradition av extra givmildhet, till husdjur och mot fåglarna i närheten.

Bild av fågelholk: Lisa Kallos

Bild av hackspett: Katarina Jönsson