Hjälp oss bli världens bästa Kulturkort

Vi behöver din hjälp! Vi vill att Kulturkortet ska vara världens bästa entrébiljett till kulturen i Helsingborg. För att Kulturkortet ska vara det behöver vi din hjälp. Dina åsikter om oss och kulturutbudet i Helsingborg spelar roll och hjälper oss att bli ännu bättre.

Svara på 11 korta frågor i vår enkät här.

Ett jättetack för din hjälp och medverkan i enkäten!