Hjärnor om kärnor och stjärnor

Pappa och pappa bor med sin gemensamma dotter. I lägenheten står en extra säng i ett rum där mamma brukar sova när hon kommer på besök. Det är ingen kärnfamilj det här. Med samhällets ögon är de en ovanlig familj och i motsats till kärnfamilj kallar de sig för en stjärnfamilj. Den 19 mars sätter vi familjer och relationer i fokus på Dunkers. Möt moderatorn Simon Ceder redan nu.

Hej Simon Ceder, moderator för kvällen med Relationsinstitutet på Dunkers.

– Hej!

Vad är en stjärnfamilj?

– Begreppet stjärnfamilj skapades som en motpol till kärnfamilj som ansågs exkludera många familjeformer. Istället för att tänka familjen som en inre hård kärna är stjärnan en symbol för mångfald, och, ja, något som glöder av gemenskap och kärlek till familjen. Alla typer av familjer kan alltså räknas som stjärnfamilj oavsett antal barn/vuxna och oavsett vilka relationer dessa har sinsemellan.  

Berätta om RI!

– För några år sedan blev jag kontaktad av Göteborgsbaserade Julia Johansson som hade en idé om normkritiska relationer. Julia tyckte det saknades bra diskussioner om relationer som inte hade en heterosexuell tvåsamhet som outtalad norm och som dessutom var filosofiskt intressanta. Jag hade tidigare mest arbetat med normkritisk pedagogik, men kände att det var en kul utmaning att vända blicken även mot våra nära relationer. Därför grundade vi Relationsinstitutet som en slags plattform för att utveckla och sprida sådana idéer. En central fråga för oss är vilka relationskategorier (vän, partner, tjejkompis, älskare, kollega osv) som används i samhället och vad som händer med relationer som inte passar in i dessa, eller som glider mellan olika kategorier. Sedan 2013 publicerar texter av olika skribenter på relationsinstitutet.org och nu är det dags att göra vårt första publika arrangemang i och med panelsamtalen på Dunkers kulturhus.  

Om man har kollat på Modern Family, har man koll på vad kvällen med RI handlar om?

– Haha, nja, men kanske man har ett intresse av normkritiska familjer och det är en bra början! I tv-serien Modern Family består familjerna av två föräldrar som älskar varandra och detta pars barn. I Modern Family kan tvåsamheten vara samkönad, eller skilja sig i etnicitet och ålder, men familjen är likväl alltid organiserad utifrån en tvåsamhet. I panelsamtalet kommer vi höra om familjer där det snarare är barnens relationer med olika vuxna som definierar familjen – oavsett om de vuxna har en kärleksrelation eller ej. Vi kommer också att prata om nära relationer som inte involverar barn och familj. 

Vad tänker du om ert val av gäster och varför är de intressanta?

– Åh, jag är så otroligt glad över våra gäster! Titeln på det första samtalet är Tills livet skiljer oss åt, och vi har gäster som alla ser relationer som livsviktiga, men samtidigt rörliga. Det gäller att inte låsa fast relationer, utan att göra det bästa av dem, även när de rör på sig. Anders Wallner är mest känd som politiker (partisekreterare i Miljöpartiet), men vi ska främst prata om den speciella storfamilj/stjärnfamilj han lever i. Författaren Ninni Holmqvist har i sina texter, från debuten med novellsamlingen Kostym till senaste romanen Precis som att börja om skrivit om hur relationer skapas och omskapas genom åren. Den person jag bokade allra först är Harald Stribén som själv lever utifrån relationsanarkistiska idéer – det ska han få berätta mer om. Dessutom kommer Anna Sofie Bach från Köpenhamns universitet bidra med reflektioner från ett sociologiskt håll.  

Varför är kärnfamiljen fortfarande en norm som vi eftersträvar?

– Ja, det undrar jag också!? Ett dilemma är det politiska. Även om det finns en samkönad äktenskapslag och möjlighet för ensamstående att adoptera finns det en mängd andra lagar som på olika sätt gynnar tvåsamhet och kärnfamilj. Sedan är dagens normer även påverkade av religiösa och kulturella traditioner som tar tid att förändra. Jag vill lägga till att det är inget fel med att leva mamma-pappa-barn, exempelvis gör alla mina tre syskon det och jag älskar att hänga med deras familjer. Problemet är när folk tror att kärnfamilj är det enda eller bästa sättet att organisera sin familj – det är inte sant! I panelen kommer vi ge flera exempel på alternativa, minst lika kärleksfulla och stabila, familjekonstruktioner.

Vad är det svåraste man stöter på när man vill bryta mot normen i samhället?

– Så klart råkar många ut för traumatiska händelser: föräldrar som vänder en ryggen, arbetsgivare som krånglar, eller till och med hot och våld. Det är självklart det värsta. Vad många inte tänker på är dock det subtila vardagliga normbrytandet och att ständigt behöva förklara sig. Det kan bli väldigt tröttsamt efter ett tag. Idag måste tyvärr många stå ut med att anses vara annorlunda. Detta går dock oftast över, vi människor har en fantastisk förmåga att vänja oss. Så det gäller att fortsätta leva som man känner är rätt, så småningom lär sig folk och då förändras normen. 

Hur många uppskattas leva i stjärnfamilj i Sverige? 

– Oj, det var en svår fråga. Begreppet är så brett att det kan inrymma alla familjer i Sverige. Jag ser det inte som två grupper: kärnfamilj mot stjärnfamilj. Begreppet skapades som en reaktion mot Göran Hägglund (kd) som ville värna en viss typ av familjer: kärnfamiljerna. Motrörelsen Värna stjärnfamiljen bildades och 2009 upptogs stjärnfamilj på Språkrådets nyordslista. Så jag skulle säga att de flesta familjer är välkomna att räkna sig som en stjärnfamilj. Förhoppningsvis kan familjen på så sätt öppna sig i tanken om vem som egentligen ingår i familjen.

Vilka länder/städer får ”stjärna i kanten” för att ligga långt framme med en mångfald av olika familjebildningar?

– Jag tror att det alltid finns en mångfald i hur ens familj och nära relationer är organiserade, oavsett var du bor! Även på konservativa platser med krav på olikkönade äktenskap kan aspekter som kärlek/sex komma att utövas på något annat sätt istället. Människors vilja till kärlek, sexualitet och att skaffa barn har alltid och kommer alltid att vara starkare än de samhällen som försöker kontrollera dem. Vad som därför skiljer olika platser åt är i vilken utsträckning mångfalden räknas som legitim eller ej. En statsmakt kan erkänna och hjälpa den mångfald som finns i form av samkönade äktenskap, hjälp till ensamstående att skaffa barn, med mera. Här ligger Sverige bra till, men det finns fortfarande problem, exempelvis kan ett barn fortfarande endast ha två lagliga vårdnadshavare, vilket inte alls motsvarar hur många familjer ser ut idag! Sverige har också en hel del arbete kvar innan transpersoners rättigheter tillgodoses på ett rimligt sätt.    

Bästa låtarna om kvällens tema?

– Oavsett hur vi lever våra liv, finns känslor där som en integrerad del, sorg, glädje, kärlek, övergivenhet och åtrå. Musik är ju särskilt bra på att förmedla känslor. Jag är ju ett stort fan till Nina Simone och bland det finaste jag vet är videoklippet när hon framför Feelings på Montreux Jazz Festival. En bit in i den känslosamma och sorgsna låten stannar hon till och säger till publiken ”Oh damn. I mean, what oughta shame he had to write a song like that. I am not making fun of the man. I do not believe the condition, that produced a situation that demanded a song like that.”

Bästa läsningen om kvällens tema? 

– Personligen har jag förberett mig genom att läsa Ninni Holmqvists böcker – fantastisk läsning. Är man mer intresserade av våra deltagare kan man läsa denna intervju med Harald Stribén eller detta bildreportage om Anders Wallners familj. I Relationsinstitutets arkiv finns gott om material, klicka på ”Litteratur” för att se våra boktips.

Till sist: i vilken familjekonstellation lever du själv?

– Jag bor själv, men lever kollektivt. Med andra delar jag hund, sommarhus, känslor, sex, bokupplevelser, resor, skrivprojekt med mera.

Missa inte samtalet på Dunkers kulturhus 19 mars klockan 19.30-20.30.

Inträde med Kulturkort: 95 kronor, ordinarie pris: 120 kronor.

Läs mer på Dunkers hemsida.