Jag vill ha kul!

Ett nytt tryckt program om vad du kan hitta på med ditt barn eller barnbarn finns nu ute. Du kan hämta det på Dunkers kulturhus, på något av Helsingborgs bibliotek eller på Fredriksdal.Barnkultur i Helsingborg ges ut av kulturförvaltningen i Helsingborg och berättar denna gång om vad som händer på biblioteken, Dunkers, Fredriksdal, Stadsteatern och Röda Kvarn.Många av arrangemang är gratis eller har en mycket låg entréavgift. Så, upp och hoppa!

Du kan också ta del av en bläddringsbar pdf via denna länk.