Konsten att frisera en fruktbar framtid.

Läckra äpplen, prima päron och ädla träd. Fredriksdals proffs Philippe Hässlekvist berättar hur det går till. Så fram med sekatören. Dina fruktträds framtid vilar i dina händer.

Spinkiga pinnar singlar lätt till marken när Philippe Hässlekvist knipsar i trädkronan. Det är krispigt kallt i mitten av februari. Molntussar seglar på en hög himmel och det är en perfekt dag för att beskära kärnfruktsträden.

– Man beskär inte träd för att det är roligt. Det viktigaste är att kunna motivera vartenda klipp. Därutöver behöver du vassa verktyg och en stabil stege, sammanfattar Fredriksdals köksträdgårdsmästare Philippe Hässlekvist.

Att beskära fruktträd är inget måste – om du vill ha ett äppelträd som prydnad. Vill du däremot skörda fina frukter är beskärningen ett måste. Varje år.

En rakt uppåtväxande gren har klippts bort på ett päronträd.

Vad som krävs för att beskära träd:                                                          

En motivering. Träd beskär man inte för att det är roligt. Ställ dig frågor som: Kommer grenar på sikt att skymma andra delar av trädet för solljus? Tynger grenar ner trädet och skapar obalans? Växer grenar inåt trädkronan och gör den tät och ogenomtränglig för ljus?En plan. Vad vill du göra med trädet? Hur vill du att det ska se ut? Hur mycket frukt vill du ha? Det finns många sätt att bygga upp ett träd på. Bestäm dig för hur du vill ha det. Och kom ihåg att alltid respektera trädets sätt att växa.Tid och kunskap. Vet du inte vad du gör, konsultera en trädgårdsmästare. Du är också välkommen att leta upp Philippe bland Fredriksdals fruktträd för att diskutera och ställa frågor.Verktyg:

En stabil trappstege att stå på.Vassa redskap: en sekatör, så länge handkraften räcker, och en såg. Släta snitt med vassa verktyg blir båda finare och läker bättre på trädet.T-sprit för att tvätta av verktygen efter varje beskuret träd. Detta för att förhindra spridning av sjukdomar. Obs! Det finns rykten om att redskapen bör rengöras efter varje snitt, men det dementerar Philippe Hässlekvist å det bestämdaste.Kronor av frukt.

Det finns flera sätt att bygga upp ett äppel- eller päronträd. Googlar du på trädbeskärning hittar du till exempel spindelträd, som du kan spaljera utmed en solig vägg, och pelarträd vars grenar hålls väldigt korta. Fördelen med dessa träd är att de inte tar så stor plats i en liten trädgård och du får mycket och tidig frukt. Men här tittar vi närmare på kronträd.  

Bestäm dig för vad du vill uppnå med beskärningen av kronträden. Att förbättra skörden är en sak. Du kan också underlätta för att plocka frukt på grenar som hänger lägre. Eller se till att skymda grenar får solljus.

Klipp ovanför knoppen, inte för nära och inte för långt ifrån. Se även snittet i bild nr 2 i bildspelet ovan.

Gör spetsiga grenvinklar trubbiga.

Förhindra grenar från att knäckas av sin egen tyngd. Förebygg genom att förvandla en spetsig grenvinkel som växer rakt upp i skyn till en trubbig: Bind ner grenen med ett snöre eller fyll en gasbinda med tyngder (till exempel småstenar) som du virar runt grenen. Detta bör göras tidigt på unga grenar för att inte skada trädet. Ju äldre grenen är desto svårare att få rätt grenvinkel. En gren med rät vinkel, 90 grader, kan på sikt bära hur mycket frukt som helst utan att knäckas.

Beskär under vårvintern

Gör dig tidigt av med grenar som på sikt kan hota ditt träd och fruktskörd. Att beskära träd tidigt, både på året och när trädet är ungt, förbättrar förutsättningarna för att ljus kommer åt och kan ge både godare och större skörd av äpplen och päron. Det gäller alltså att passa på nu.

– Det finns träd som kan gråta ihjäl sig, säger Philippe Hässlekvist. När saven stiger framåt vårkanten är det nämligen för sent för all form av beskärningsarbete. För sommarbeskärning nämns juli, augusti och september (JAS). Har man starkväxande fruktträd kan det vara en bra idé att ta bort en del grenar för att dämpa tillväxten även under den perioden. Men så här års, februari-mars, är det tid för det största beskärningsarbetet.

Ta bort:

Grenar med spetsiga grenvinklarGrenar som växer rakt nedåt, inåt trädkronan eller rakt uppåt och på sikt förhindrar ljuset att nå in.Grenar som riskerar att tynga med frukt och skapa obalans i trädet.Döda grenar som riskerar att dra till sig sjukdomar.Skilj på gren och gren med frukt.

Ett av kruxen när man beskär träd är att inte förväxla konkurrerande grenar med grenar som bär frukt. Lär dig att identifiera fruktved. Kuddar, spjut och sporrar är alla utväxter som går under definitionen fruktved. Fruktkuddarna kan se ut just som små kuddar där vedartad formation har blommat med en blomknopp i änden. Fruktspjut består av bladknoppar och har också en blomknopp i änden. Fruktspjut är fruktbärande grenar av varierande längd och kan bli upp till 20 centimeter långa. Men det beror på vilken sort du har. Hos vissa sorter, till exempel Filippa, är spjuten betydligt längre vilket medför risk för att lätt klippa dem och bli av med den enda blomknopp fruktspjutet bär på. Skär du av fruktveden blir det ingen frukt.

Fruktsporrar.

Fråga Philippe.

Att beskära träd är en konst. Om du har beskurit rätt får du veta först när trädets sår har läkt ett år senare. Lycka till! Och välkommen till Fredriksdal för ett samtal med Philippe Hässlekvist om du vill veta mer.

 

Philippe Hässlekvist vet var snittet ska sitta och svarar gärna på dina frågor om beskärning på Fredriksdal.

Foto: Katarina FagerströmGrafik: Caroline Flindt