Kvinnor i Kina, affischutställning och föredrag

Historiskt har kvinnor i Kina både lyfts fram som hjältearbetare som gör samma arbete som män i gruvor, som piloter och på andra platser. Samtidigt finns hemska saker som att binda fötter och till och med mord av nyfödda flickor. Under mitten av 1900-talet skapade kommunistpartiet både lagar för att säkra jämställdhet i vissa avseenden, samtidigt som kvinnor sågs på som en produktionsreserv det gick att plocka från vid behov. All den här motsägelsen skapar såklart en intressant historia, och ingen kan den bättre än Marina Thorborg. Tillsammans med ett 20-tal affischer ur sin privata samling ger Marina oss en mångfacetterad bild av Kvinnornas Kina och Kinas bild av kvinnan i historien.  Det är inte den sanktionerad historien vi kommer att få ta del av på lördag 7/11 14.30, mycket av det som Thorborg berättar är sådant som det offentliga Kina har försökt glömma och gömma undan. Det är en intressant berättelse där tonvikten läggs på tiden mellan den andra stora revolutionen 1949 och fram till idag. Marina Thorborghar lång erfarenhet av att forska i kinesisk historia, har rest i landet sedan 1973 och arbetat som Kinaexpert för FN. Hon är professor i ekonomisk historia vid Södertörns högskola.Fri entré