Oscar Trapps minnesdag 30/8

Karin Gustavsson, antikvarie på Kulturmagasinet, har skrivit en text om Oscar Trapp med anledning av minnesdagen i nästa vecka. 

För 100 år sedan kunde helsingborgarna läsa i tidningarna att en av stadens ”stora män” hade gått bort. Den 30 augusti 1916 avled konsul Oscar Trapp i sitt hem på Fredriksdal, 69 år gammal. Eftersom Trapp hade en så stor betydelse för Helsingborgs museum och stadens kulturhistoria kommer hans minne att uppmärksammas på Fredriksdal på 100-årsdagen av hans död.

Oscar Trapp som föddes i Helsingborg 1847 var affärsman och politiker, verksam både i riksdagen och i stadsfullmäktige. Som affärsman ägnade han sig bland annat åt handel med kol och koks, en lönsam verksamhet innan det fanns centralvärme i bostäderna. Men det är som värnare av Helsingborgs historia han har blivit ihågkommen och det är därför han uppmärksammas på Fredriksdal denna dag. Han var Helsingborgs museiförenings första ordförande och när Helsingborgs stadsmuseum öppnade i ett skolhus på Södra Storgatan 1909 var hans egen samling av fornfynd en av attraktionerna. På landborgen bakom museet placerade Trapp den så kallade klockarstugan från Brunnby och Holmagården från Västra Karup, en första början till ett friluftsmuseum i Helsingborg.

Listan över Oscar Trapps initiativ för uppmärksamma och bevara stadens historiska minnen är mycket lång. Främst är kanske räddandet av Kärnan. På 1880-talet var borgtornet Kärnan, den sista resten av det medeltida Helsingborgs slott, svårt förfallet. Tornet hade stått övergivet i ett par hundra år, och väder och vind hade gått hårt åt dess tegelmurar. Trapp motionerade i stadsfullmäktige, bearbetade riksantikvarien och lyckades så småningom få till stånd den restaurering av Kärnan som gjorde att byggnaden räddades och blev Helsingborgs främsta symbol. Efter flera års arbete var restaureringen klar 1894 och både helsingborgare och besökare har sedan dess insupit den medeltida atmosfären inne i byggnaden och sedan njutit av utsikten från tornets topp.

Några år senare lyckades Trapp genomdriva bygget av terrasstrapporna som förbinder Slottshagen med Stortorget. För samtidigt som han hade ett antikvariskt intresse var han en av de främsta aktörerna för att modernisera Helsingborg, med en stark tilltro till samtidens tekniska utveckling. Han satt i styrelsen för flera järnvägsföretag i nordvästra Skåne och verkade för förbättrade kommunikationer. 1903, samma år som terrasstrapporna invigdes, anlades Helsingborgs första spårvagnslinje, också det efter Oscar Trapps strävande. Han genomdrev också att Helsingborg fick en kommunal arbetsförmedling, landets första.

På Fredriksdal har vi intentionen att arbeta i Trapps anda, så att samtidens teknik och framtidens möjligheter går hand i hand med de förflutnas erfarenheter och minnen. Trapp köpte Fredriksdal 1898 och det var hans änka Gisela som två år efter hans död donerade den stora egendomen till Helsingborgs stad med avsikten att ett friluftsmuseum skulle skapas. 

Mer om minnesdagen på fredriksdal.se.