Vad är du för något? Om religion och tillhörighet i Mellanöstern

Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi vid Lunds Universite, håller sitt föredrag "Vad är du för något? Om religion och tillhörighet i Mellanöstern". Humanistiska föreningen i Hälsingborg arrangerar kvällen för sina medlemmar och intresserade.

Tid: klockan 19:00

Pris: 60 kronor, gratis inträde för medlemmar i Humanistiska föreningen i Hälsingborg.

Plats: Jacob Hansens hus