Vilken kulturtant är du?

Gör vårt kulturtantstest. Det är ett extremt vetenskapligt och bevisat test (i det avseendet att vi kan bevisa att det faktiskt är ett test) där du får en fullt duglig personlighetsanalys av vilken sorts kulturtant du är.

Utifrån analysen får du sedan rekommendationer på utställningar, konserter och annat spännande som finns att göra i Helsingborg.

TILL TESTET