1000-tals lyktor synliggör barnen

HW
Henrik Wilhelmsson

Den 18 november är vi alla inbjudna till en manifestation som får fler och fler engagerade varje år, nämligen 1000-tals lyktor. Tusentals barn i skolorna skapar vackra lyktor som sedan tänds vid samma tillfälle runtom i hela landet.

Men varför? Jo, manifestationen ska synliggöra barnen och ge dem en gemensam röst i det offentliga rummet. Det är andra året som Helsingborg gör detta och i år tänds lyktorna på Sundstorget utanför Dunkers kulturhus den 18 november klockan 18:00. 

Vi ställde några frågor till Carina Wällstedt Johansson, som är samordnare för manifestationen:

Vad är bakgrunden till manifestationen? För 11 år sedan startades manifestationen av Umeå kommun och sen dess har fler och fler städer hakat på. Förra året tändes 40 000 lyktor runt om i landet. Den görs i anknytning till internationella barndagen som är den 20 november.  

I Helsingborg är det andra året som vi gemensamt, kommunala och fristående förskolor gör detta. Tidigare har enstaka förskolor varit med på deras egna förskolor. I år utökar Helsingborgs stads skolor samarbete kring 1000-tals lyktor med Dunkers kulturhus samt med några andra aktörer.

Varför hakar Helsingborg på projektet?

För att barnen är våra yngsta medborgare i staden och vi vill lyfta deras plats i det offentliga rummet. Vår förhoppning är att barnen inte bara en dag om året ska få ta plats i Helsingborg utan att de ska få synas på många olika sätt i staden.

Hur tar vi vara på barnens kloka och kreativa idéer som en hållbar grund för framtiden? På våra förskolor i staden pågår redan en del projekt där förskolorna samarbetar med olika instanser i staden kring offentliga platser.

Tema för detta året är hållbar framtid. Varje förskola uppmanas att skapa QR-kod med barnens tankar om framtiden.

Det kan vara allt från ett bubblande barnskratt till en klok tanke av ett barn till omvärlden om omvärlden.

Hur mottogs 1000-tals lyktor förra året av barn och vuxna i Helsingborg?

Det var en fantastisk kväll med många positiva möten mellan människor i alla åldrar. Familjer, barn och pedagoger från förskolorna var där, men även andra medborgare i staden som lyfte detta som något inspirerande och viktigt. Lyktorna lyste då hela kvällen på Henry Dunkers plats och människor kom och gick under kvällen.

Hoppas ni kunna göra detta fortsättningsvis?

Det är så viktigt med att inge framtidhopp att vi hoppas på att göra det på något sätt varje år.

Vi är en planeringsgrupp bestående av personal från förskolorna i staden, Pedagogiskt center( Kompetenscentra i Helsingborgs stads skolor) och Dunkers Kulturhus som möjliggör arrangemanget.

Hur är upplägget på kvällen?

I år är manifestationen på Sundstorget. Där kommer barnens lyktor att lysa hela kvällen.

Klockan 18:00 inleds kvällen på Dunkers Kulturhus trappor av stadsdirektör Palle Lundberg.

Sen kommer Simon Melin, förskollärare och alla barn och familjer m.fl. att gemensamt sjunga två sånger.

Därefter avslutar Thomas Karlegatt  med lite sammanfattning och info om arrangemanget

Det gemensamma avslutas med att Alma Bengtsson sjunger en á Capella sång.

Sen vänder vi vår blick mot lyktorna och går in till Dunkers Kulturhus som har öppet 17-20. Varje barn får ta med en vuxen gratis.

Vad kommer man kunna se i utställningen På Gränsen inne på Dunkers?

Vi kommer att ha en utställning som visar dokumentation över processen när lyktorna skapas ute på förskolorna tillsammans med barn, familjer och pedagoger. Det kommer att vara olika sätt, genom film, bilder, QR koder, barnens alster och tankar om framtiden. Det kan vara olika projekt som pågår på förskolorna kring hållbarhet.

Vad: 1000-tals lyktor Var: Sundstorget och DunkersNär: 18 november 18:00