Helsingborgs museer samlar coronaberättelser

Fideli Österström

Mänskligheten har många gånger i historien hotats av epidemier, Helsingborg har inte varit förskonat. Som sjöfartsstad var till exempel risken stor att epidemier och sjukdomar följde med fartyg som kom från hamnar där kolera och pest rasade. I Helsingborgs museers samling finns det föremål och berättelser som berättar om olika smittsamma sjukdomar som drabbat stadens invånare genom tiderna. Här finns t.ex. begravnings- och minnestavlor som vittnar om att det var många barn som dog av difteri, scharlakansfeber och kolera under 1800-talets andra hälft. Här finns Sonias och Sivs berättelser om hur det var att insjukna i polio under 1940-talet och en fotodokumentation av massvaccineringen mot Svininfluensan under 2009-2010.

Den 6 mars 2020 bekräftades det första fallet av inhemsk smittspridning av Covid-19 och sedan gick det fort. Redan den 19 mars utfärdades en allmän avrådan om icke nödvändiga resor inom landet och från och med en 29 mars förbjöds allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Allt omkring oss förändrades.

Pandemin påverkar människor över hela världen men Helsingborgs museer vill samla in det lokala perspektivet. Hur påverkar pandemin just dig?

Vem som helst kan bidra med sin berättelse, såväl i text som i bild. Det gäller både dig som känner dig påverkad av virusets framfart och dig som inte upplever dig särskilt påverkad. Alla perspektiv är av intresse. Det kan handla om hur din arbetsvardag har förändrats, saknad efter anhöriga och vänner eller hur ditt beteende har förändrats. Just nu står julen för dörren och därför tycker vi att det skulle vara intressant att få veta hur du firar den i år. Blir det ensamt, digitalt eller med familjen som vanligt? Hur har du handlat julklappar? I butik eller på internet? Har du pyntat tidigare i år? Eller har du struntat i det helt? Vad bir annorlunda julen 2020? Med vilka känslor går du in i årets julfirande?

Du kan antingen följa vårt frågeformulär eller skriva fritt. Ditt bidrag blir ett tidsdokument och hamnar i museets samlingar. Lämna ditt bidrag här.

Lämna en kommentar