54 fotografier om medmänsklighet på flykt

DN
Dennis Nilsson

Under 2015 sökte 163 000 människor asyl i Sverige. Den största flyktingvågen i svensk historia sedan andra världskriget. En etnolog och en fotograf vid Helsingborgs museer beslöt sig för att dokumentera vardagen för några av dessa människor som kom till Helsingborg. Hur var det att komma till Sverige under hösten 2015? Varför flydde man? Hur såg vardagen ut för de nyanlända som kom till Helsingborg? Med utgångspunkt i berättelserna, mötena och medmänsklighet visas utställningen ”På flykt” på Dunkers kulturhus 1 februari till 5 maj.

Etnolog Marsanna Petersen och fotograf Anna Bank vid Kulturmagasinet/Helsingborgs museer följde under två års tid några av de nyanlända som kom till Helsingborg och Nordvästra Skåne. Från början var syftet med dokumentationen att följa en familj på deras väg in i det svenska samhället. Men verkligheten såg inte ut så. Väntetiden och asylprocessen kunde i sig ta upp till två år, och de familjer Marsanna och Anna träffade flyttades runt hela tiden i sin väntan på uppehållstillstånd. Så dokumentationen kom istället att handla om människors väntan. Vad gör det med en människa? Hur skapar man sig en vardag i ett nytt land där man inte ens vet om man ska få stanna i?

Dokumentationen belönades våren 2018 med ett andrapris av DOSS, Dokumentation av samtida Sverige, ett nätverk för alla som arbetar med samtidsdokumentation vid svenska museer och andra kulturinstitutioner. På flykt ingår också i plattformen Sverige snart, i vilken universitet och museer från hela landet ingår i, med ambitionen att läsa, beskriva, förstå och förklara den förändring som sker i samhället.

Utställningen På flykt
I utställningen visas 54 fotografier kompletterade med berättelser ur det prisbelönta dokumentationsprojektet där de nyanlända familjerna står i fokus. Utställningen består likt en spegling av dokumentationen av text och bild. Dokumentationen är bred och i utställningen får vi följa några av de familjer som Marsanna och Anna kom närmast.

Läs mer om utställningen på Dunkers webbsida. Fri entré till denna utställning, precis som allt annat på entréplan.

Lämna en kommentar