Ängtligen 2017

HW
Henrik Wilhelmsson

2017 års tema på Fredriksdals museer och trädgårdar är en Sveriges mest artrika markslag, ängen. Fredriksdals ängsmarker upptar en stor del av årsprogrammet, samtidigt som det är bara en liten del av vad besökaren kan se fram emot 2017.

”Äng är åkerns moder” – så poetiskt lyder ett gammalt svenskt ordspråk. Inte bara poetiskt, också sant.I över två tusen år har den artrika ängsmarken varit livsnerven i bondesamhället. Från ängen fick bonden hö, vilket blev käk till djuren. Djuren i sin tur försåg bonden med gödsel vilket ökade skördarna. Ängen är ett stycke levande kulturhistoria som tyvärr har minskat kraftigt sedan slutet av 1800-talet. Idag återstår endast en promille av det markslag som varit så viktigt för vårt aubergienformade land.

6 maj startar ängstemat på allvar med herrgårdsutställningen Ängen – foder och färgring. I utställningen får vi lära känna alla blommor och spännande kryp som lever på våra ängar. Utställningen innehåller också redskap, filmer, foton och aktiviteter.

MEN Fredriksdalssäsongen öppnar innan dess. Sedvanligt öppnar museet och trädgårdarna med påskfest 13 april. Årets fullständiga program finns här–> Fredriksdal 2017