Barn och unga snackar om livet på bibblan

PS
Paul Svensson

I höst bjuder Helsingborgs bibliotek in barn och unga till samtalsgrupper och aktiviteter där deltagarna får snacka om livet på olika sätt. Här kan de vara med och prata om stora livsfrågor som ensamhet, mening och kärlek, undersöka knepiga filosofiska frågor eller prata om noveller tillsammans. Samtalen tar plats på Helsingborgs bibliotek och på Idé A Drottninghög och riktar sig till barn och unga i olika åldersgrupper. Det är fri entré.

I ett försök att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga bjuder Helsingborgs bibliotek in till aktiviteter med fokus på existentiell hälsa. Det hela handlar om hur man förhåller sig till livet och allt som händer runt omkring en. Aktiviteterna är del av en större satsning på barn och ungas existentiella hälsa inom projektet Snacka om livet, som drivs av PART med stöd av Allmänna Arvsfonden. Det har länge funnits ett intresse bland bibliotekets yngre besökare för den här typen av samtal.

Tisdagar 15.00–16.30: 3, 11, 17, 31 oktober, 14 november, Helsingborgs stadsbibliotek, Kulan
Snacka om livet på bibblan
För barn i åldrarna 9–12 år. Samtalen kan det handla om allt från hur det skulle kännas att var odödlig till om träd har känslor och om allt mellan himmel och jord. Fika ingår. Föranmälan via bibliotekfh.se krävs.

Tisdagar: 15.30–16.30: 10 och 24 oktober, 7 och 21 november, 5 december, Idé A Drottninghög
Soulful talks
För barn från åtta år och uppåt (barnens vuxna är också välkomna). Här diskuterar och utforskar man kortare noveller för att väcka filosofiska frågor och diskussioner om livet. Gemensamt för samtliga noveller är att de berör hjärta och själ och öppnar upp till samtal där tankar och idéer får fritt spelrum. Drop-in.

Torsdagar 15.30–17.00: 26 oktober, 2, 9, 16, 23 och 30 november, 7 december, Helsingborgs stadsbibliotek, Gula rummet
Öppna kort och livsfrågor
Kravlösa samtal för unga i åldrarna 13–16 år. I fokus står livsfrågor som lycka och lidande, kärlek och hat, ensamhet och tillhörighet samt begränsningar och frihet. Varje träff inleds med 30 minuter häng där man fikar och snackar om vanliga saker. Föranmälan via bibliotekfh.se samt drop-in.

Även något för bibliotekets vuxna besökare
I oktober kan även den vuxna utforska existentiella frågor på Helsingborgs bibliotek. Det blir föreläsning om ungas existentiella välmående och workshop med Konstfrämjandet. Medborgarskolan bjuder i samarbete med biblioteket även in till arrangemang kring utforskande samtal, musik och kultur under Skåneveckan för psykisk hälsa, med bland annat en workshop i att tänka tillsammans med filosofen Tulsa Jansson. Medborgarskolan håller sedan ett år tillbaka även i flera samtalscirklar om livsfrågor i bibliotekets lokaler. Mer om detta finns att läsa på Helsingborgs biblioteks webbplats.

Vad: samtal för barn och unga
När: 3 oktober–7 december
Var: Helsingborgs bibliotek
Entré: fri entré