Biologiska mångfaldensdag på Fredriksdal 22 maj

ML
Max Lennartsson

FN har utsett den 22 maj till Biologiska mångfaldens dag världen över. I Sverige anordnas 190 olika aktiviteter på temat och i Helsingborg högtidlighåller Fredriksdal dagen på bästa sätt. Den 22 maj kan du gå en vandring på Fredriksdal tillsammans med deras biolog, Jakob Sandberg, som visar och berättar mer om arbetet för en ökad biologisk mångfald.

Den biologiska mångfalden har sällan varit så hotad eller så aktuell som nu. Människans framfart och utveckling de senaste etthundra åren har ställt de naturliga förhållandena på sin spets över hela planeten. Idag är rekordmånga arter av flora och fauna utrotningshotade och om de skulle försvinna hade det fått förödande konsekvenser för mänskligheten.

Jakob Sandberg är ansvarig för Fredriksdals bevarandeprogram och han vurmar extra för den biologiska mångfalden. Vi har ställt några frågor till experten:

Varför är biologiska mångfalden viktig för dagens samhälle?

”Det var nog lite lättare att konkret se vårt beroende av biologisk mångfald för ett par hundra år sen när en mycket större del av befolkningen arbetade direkt med naturen och dess mångfald. Men egentligen är stommen i världens ekonomi fortfarande beroende av naturresurser. Mångfalden av vilda växter stödjer bland annat en mångfald av vilda bin – cirka 300 arter i Sverige – som är helt avgörande för produktionen av en tredjedel av vår mat. Oftast är det den näringsrikaste och godaste maten som kräver insektspollinering, bland annat bär och frukt. En natur med fungerande biologisk mångfald med fler olika arter är överhuvudtaget mer anpassningsbar och stabil när klimatet högst troligen ändrar sig. En mångfald av vilda organismer ökar våra chanser för att kunna ha levande odlingsjordar och betesmarker som tål exempelvis torka. Den biologiska mångfalden omfattar också en mångfald av odlade grödor och husdjur. Och även där är det viktigt med en mångfald för anpassning till ett föränderligt klimat”.

Hur ser framtiden ut för vår biologiska mångfald i Skåne och Sverige?

”Sverige och inte minst Skåne har en stor mångfald av organismer anpassade till en mängd olika naturmiljöer och metoder som vi människor brukar naturen med. De allra flesta vilda växter och djur är anpassade till hur vi människor använt naturen fram till cirka tidigt 1900-tal. Sen har vi på kort tid ändrat väldigt mycket i hur vi producerar vår mat och tar resurser ur naturen, exempelvis genom skogsbruket. Och det märks i naturens mångfald. I den svenska rödlistan från 2015 är exempelvis 400 växter rödlistade, vilket motsvarar en fjärdedel av Sveriges växter, som riskerar dö ut om vi inte gör något.

Förra veckan kom den mest omfattande rapporten om läget för mångfalden globalt sett. Den är från FN:s forskarpanel IPBES med 150 forskare världen över som sammanställt ett mycket stort antal vetenskapliga studier och analyserat den samlade bilden. 1 miljon arter av växter och djur riskerar att dö ut. Många redan inom 10-talet år”.

Dokumentärer, som Our Planet på Netflix, visar att den biologiska mångfalden överlag minskar världen över. Vad kan vi göra för att lyfta vikten av detta ännu mer?

”Ja, jag tror att ökad medvetenhet om läget i vår natur och vilja och lust att förbättra den är avgörande för att förbättra det kritiska läget. Det är ingen självklarhet att känna till och känna sig hemma i naturen idag. Att få upptäcka och lära lite mer om natur kan göra skillnad. Och att tillsammans med oss på Fredriksdal eller på egen hand sätta sig in mer i hur våra sätt att leva påverkar naturens mångfald.

Jag tycker själv att man får extra energi när man tänker på den riktigt goda nyheten att största delen av mångfalden i Sverige historiskt har gynnas av människans användande av naturen. Alltså handlar det inte om att vi ska lämna naturen i fred för att rädda artrikedomen – tvärtom. Mångfalden kan bevaras tack vare att vi fortsätter bruka skogar, betesmarker och åkrar. Men självklart på ett sätt som bättre än idag stärker mångfalden. Om detta handlar mycket av vad vi gör på Fredriksdal [JS2] och det är också ett viktigt tema i Dunkers utställning Med känsla för grönt, som lyfter just frågor kring biologisk mångfald.”

Vad händer under biologiska mångfaldens dag på Fredriksdal 22 maj?

Här på Fredriksdal samlas vi klockan 18:00 för en vandring, visning och samtal om den vilda biologiska mångfalden och hur den hänger samman med lantbruk och mat med mera. Vi kommer att kika närmre på flera av Skånes vilda växter som vi samlat in för bevarande på Fredriksdal och prata om hur man kan få till en mer artrik natur. Vi håller på fram till cirka 20:00. Välkomna!

Vad? Den biologiska mångfaldens dag 22 maj på Fredriksdal

När? Onsdag 22 maj klockan 18:00 – 20:00

Var? Samling vid huvudentrén på Fredriksdal

Pris? Ingår i entréavgiften. Fri entré med Kulturkortet och för unga upp till och med 18 år.

Läs mer om Fredriksdal på fredriksdal.se.

Lämna en kommentar