Danska och svenska konstnärer ställer ut tillsammans

PS
Paul Svensson

Konst på kryss är namnet på en utställning som arrangeras av Helsingborgs och Helsingörs konstföreningar. Tanken bakom utställningen är att stärka samarbetet över sundet och ge de medverkande konstnärerna och besökarna mer förståelse för grannlandets konst. Årets upplaga av Konst på kryss blir den åttonde gången som utställningen arrangeras. I år visas ett 40-tal konstverk på Dunkers kulturhus skapade av danska och svenska konstnärer.

Den fullständiga titeln på utställningen är Konst på kryss / Kunst på kryds och anspelar på de båda ländernas samverkan. Under perioden 29 april–16 maj står Dunkers kulturhus som värd på den svenska sidan och man kommer att visa ett 40-tal olika konstverk från fem danska och fem svenska konstnärer.

I årets upplaga är det de båda föreningarnas egna konstmedlemmar som ställer ut. De aktuella konstnärerna arbetar med keramik, emalj, skulpturer, akryl, foto, textil, olja och träskulpturer. Konstverken kommer att visa upp såväl likheter som skillnader mellan Danmarks och Sveriges konst.

Under maj månad kommer också ett flertal av konstnärerna att vara på plats i utställningen för att prata mer om sitt konstnärskap och för att svara på frågor från nyfikna besökare. Under dessa tillfällen kommer oftast en dansk och en svensk konstnär att närvara.

Årets deltagande konstnärer på Dunkers kulturhus
Anne Kryger, Danmark, keramik (på plats söndag 2 maj 11.00–16.00)
Elisabet Linna Persson, Sverige, emalj
Ewa Barnekow, Sverige, skulptur (på plats söndag 16 maj 11.00–16.00)
Ganga Roslin Bladh, Sverige, akryl (på plats söndag 2 maj 11.00–16.00)
Hans-Börje Jansson, Sverige, foto (på plats söndag 9 maj 11.00–16.00)
Herdis Ryge Sørensen, Danmark, akryl (på plats torsdag 6 maj 16.00–19.45)
Joan Berg, Danmark, textil
Kurt Due Pedersen, Danmark, träskulptur (på plats söndag 16 maj 11.00–16.00)
Niels J. Christensen, Sverige, olja (på plats torsdag 13 maj 11.00–16.00)
Vibeke Buchwaldt, Danmark, akryl (på plats söndag 9 maj 11.00–16.00)

Konst på kryss visas på Dunkers kulturhus entréplan från 29 april och ingår i husets entrékoncept med fri entré. På den danska sidan visas Kunst på kryds under perioden 10–25 maj på Marienlyst Slott med tio nya konstnärer, varav fem kommer från Sverige och fem från hemlandet, Danmark.

Vad: Danska och svenska konstnärer i samarbete
När: 29 april–16 maj
Var: Dunkers kulturhus, entréplan
Pris: Fri entré

Lämna en kommentar