Demokratilabb och Framtidens bibliotek

TE
Tommy Esbjörnsson

Helsingborgs bibliotek har under de senaste åren utforskat, tillsammans med invånarna, vad Framtidens bibliotek skulle kunna innehålla. Många efterfrågar en plats på biblioteket för att dela kunskap, diskutera och hitta information om aktuella demokrati- och samhällsfrågor. Platsen har fått namnet Demokratilabb, en plats som är tänkt att vara invånarstyrd.

Arbetet har letts av bibliotekets tjänstedesigner Sofia Heikkilä Svensson och bibliotekarien Eva Hveem. Det hela startade under hösten 2022 då invånarna var med och tog fram en prototyp av ett Demokratilabb. Tydliga signaler var att det skulle vara synligt, lätt att slinka in och delta eller bara lyssna. Man ville också ha en tavla att skriva på så att det syntes vilka förslag på vilka olika ämnen som kommit in. Tavlan fick namnet Tankeplank, som också fick en digital version.

Förberedelse
En avgränsad test-yta skapades i utställningen för Framtidens bibliotek, i Stadsbibliotekets entré. Här kunde man läsa om vad som skulle hända och här ställdes Tankeplanket upp. Helsingborgs stads demokratisamordnare ordnade också en testsida på dialoghelsingborg.se
Testerna skulle ske vid olika tillfällen på olika datum.

Lämna förslag på ämne
Nu kunde då invånare i Helsingborg lämna förslag på ett ämne eller en aktivitet som de ville att Demokratilabbet skulle innehålla. Förslag kunde då lämnas Tankeplanket på biblioteket eller på dialoghelsingborg.se.

Rösta på ämne
Efter utsatt tid sammanställdes alla ämnen som kommit in. Nu var den fortsatta tanken att invånarna skulle rösta på det ämne eller aktivitet som de ville att Demokratilabbet skulle innehålla. Röstning kunde ske på plats på biblioteket eller via dialogverktyget.

Gestaltning
I det första testet röstade flest på
Målarrum
och i det andra på
Hur bygger man bostäder som folk har råd att bo i på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt?

Nu inreddes test-ytan på Stadsbiblioteket med ett stort bord.

Vid första testet placerade det ut det papper och kritor samt skyltade med böcker och annan media kopplat till konst i olika former.
Vid det andra testet fick man hjälp av invånare att ta fram kringmaterial. Kontakt togs också med bland annat Boverket för att få mer information om ämnet.

Genom att involvera invånare även i själva gestaltningen av Demokratilabbet skapades en delaktighet kring platsen och en nyfikenhet hos de inblandade om någon till exempel lånat böckerna som valts ur bibliotekets bestånd.

Aktiviteter i Demokratilabbet
Slutligen genomfördes då aktiviteter i labbet.

Under Målarrum tog man fram Mandala målarbilder och annat material. Man uppmuntrade också de som kom att göra en tolkning på en känd tavla, efter några exempel som hängdes upp i rummet.
Under Hur bygger man bostäder som folk har råd att bo i på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt kunde deltagarna bygga hållbara bostäder i Lego.

Ett viktigt syfte med Demokratilabbet är att det ska vara enkelt att föra ett samtal och få tillgång till information och andras åsikter. Tydligt var att samtalet blir naturligare när besökarna gjorde något, som målade eller byggde hållbara bostäder med lego, jämfört med att bara bibliotekspersonal fanns tillgängliga för samtal.

Röster från arbetet
Två av deltagarna uttryckte sig så här:
– Det var verkligen intressant att höra andras åsikter och tankar om ämnet, även om jag inte riktigt håller med.
– Jag har inte bott så länge i Helsingborg, det här var ett bra sätt att träffa nya människor.

Framåt
Under hösten kommer biblioteket att fortsätta att arbeta med att samla in ämnen och genomföra aktiviteter som helsingborgarna vill ha. Arbetet med ”formen” kommer att fortsätta under tidig höst. Är man intresserad anmäler man sig till
framtidensbibliotek@helsingborg.se
så blir man kontaktad av biblioteket när det är dags för en ny omgång.