Det ljuva fågellivet på Fredriksdal

PS
Paul Svensson

Om du hade varit en fågel finns det stor chans att du hittat ett bra boende på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg. Här finns det gott om härliga platser att bygga bo på och även ett stort utbud med gott att stoppa i näbben. För sjunde året i rad har ornitolog Gustav Persson räknat in arter, individer och häckande fåglar på landet i city.

Med alla sköna sommarängar, gamla gårdar och hus och även en stor skog är Fredriksdal ett paradis för fåglar som befinner sig i Helsingborg under våren och sommaren. I år gjorde Gustav totalt 17 inventeringsbesök mellan 2 mars och 6 juni. Han noterade 33 häckande fågelarter och totalt 104 fågelpar under den här perioden. Bland de häckande fåglarna var det ringduvorna som var flest till antalet, tätt följt av talgoxarna, trastarna och rödstjärtarna. Glädjande nog var även det ständigt återkommande paret rörhöna på plats vid Aledammen. Av totalt 33 häckande par 2023 är sju rödlistade.

En nedåtgående trend i fågelvärlden är att fåglarna blir allt färre. Detta syntes dessvärre även i årets inventering på Fredriksdal. Som ett exempel kan nämnas gråsparvens dramatiska minskning från 35 häckade par 2017 till ett häckade par under årets inventering.

En populär plats för rastande fåglar
Förutom häckande fågelpar använder många fåglar gärna Fredriksdals grönområde som en naturlig rastplats när de behöver vila sina vingar eller hitta en munsbit eller två att stoppa i näbben. I år sågs och hördes bland annat pilfink, steglits, domherre, sommargylling, råka, korp, grå flugsnappare, kungsfågel, rödvingetrast, tornseglare och sparvhök.

Vill du läsa mer om fåglar i allmänhet och fåglar på Fredriksdal i synnerhet kan vi rekommendera Gustav Perssons och Johan Thelanders nya bok, Fåglar på Fredriksdal. Här får du reda på mer om hur fascinerande djur- och växtarters ekologi är.

Vad: luftens hjältar på Fredriksdal
När: våren och sommaren 2023
Var: Fredriksdal museer och trädgårdar
Pris: ordinarie entré 100 kronor, fri entré med kulturkortet och för barn och unga till och med 18 år