Din åsikt är viktig – Tyck till om Helsingborgs kulturprogram

MR
Mikael Rudesjö
Glad kvinna

Kultur är något levande och kan betyda lite olika saker för varje individ. Helsingborgs stad ska under hösten besluta om ett nytt kulturprogram som visar staden politiska vilja och ska bidra till att skapa delaktighet, upplevelser och eftertanke för alla invånare, oavsett språk, fysiska och psykiska förutsättningar, sexuell läggning, religion med mera.

Kulturnämnden har tillsammans med stadens övriga organisation samt ett 50-tal fristående organisationer och aktörer arbetat fram ett nytt förslag på ett kulturprogram. Tre tydliga målbilder framträder:

  • Hela Helsingborg
  • Helsingborg skapar och producerar
  • Helsingborg i världen

Nu startar en remissperiod där även du har möjlighet att lämna dina synpunkter. Det är viktigt för staden att veta vad du som privatperson, invånare och/eller besökare får för intryck och tankar av kulturprogrammets föreslagna mål och vägval.

Tyck till om Helsingborgs kulturprogram, länk till helsingborg.se

Under perioden 1 september–30 oktober kan du läsa förlaget och lämna synpunkter. På helsingborg.se/kulturprogram finns mer informationen. Hela förlaget finns att ladda ner eller så kan du läsa en sammanfattning. Du svarar antingen genom en enkät eller via e-post direkt till kulturnämnden.

Lämna en kommentar