En historisk naturpromenad

PS
Paul Svensson
Djur

Det finns inte många platser där du kan promenera från moderna 2024 tillbaka flera hundra år i tiden bara genom att passera en öppen grind. Men Fredriksdal museer och trädgårdar är en sådan plats. Nu i vinter kan du upptäcka delar av Helsingborgs historia där och den vilande naturen och dess vinterpigga invånare. Fram till och med 27 mars är det fri entré för alla.

Husen och gårdarna må vara stängda för säsongen, men det finns fortfarande en massa intressant att se på Fredriksdal. Bland träd och buskar, i skogen och på de frusna ängarna händer det fortfarande en hel del för den som är vaksam nog att upptäcka det. Ekorrarna kilar upp och ner i träden, kaninerna hoppar och busar i vinterkylan och den listige räven följer allt som händer från sina gömställen. I träd och buskar trivs fåglar som koltrast och domherre men också några ovanliga och hotade exemplar av gråsparv och gråkråka. Hur många vilda djur ser du skymten av på din vinterpromenad?

Byggnader från flera olika århundraden 
När det kommer till den historiska upplevelsen finns det också en hel del av den varan. Dörrarna in i husen må vara låsta men du kan alltid ta en promenad genom stadskvarteret och titta på de fina, gamla husen där. Det samma gäller för alla gårdar på museiområdet. De finns ungefär 50 historiska byggnader på museiområdet, vilket betyder att här finns tillräckligt med hus och gårdar för att täcka upp ett par hundra år i tiden. Som ett exempel kan nämnas den pampiga herrgården som har stått på plats sedan 1787. Eller Lillarydsgården, vilken består av bostad, loge och stall, som delvis kan dateras till mitten av 1600-talet.

Självklart kan du besöka Fredriksdal också bara för att sträcka på benen. Ta en skön vinterpromenad på landet utan att lämna city, ta med barnen och lek eller låt bästa pälsvännen få följa med. Fredriksdal museer och trädgårdar håller öppet varje dag mellan klockan 10.00–16.00. Det är fri entré till och med 27 mars.

Vad: vinterpromenader på Fredriksdal
När: vintern 2024
Var: Fredriksdal museer och trädgårdar
Entré: fri entré till och med 27 mars