Extra stöd i pandemitider till kulturlivet

MR
Mikael Rudesjö
Grönskande träd

Utan möjlighet till vanlig kulturverksamhet med arrangemang och öppna galleri drabbas stadens fria kulturliv. Det är tufft nu med uteblivna medlemsaktiviteter, förlorade uppdrag och minskade arbetsintäkter.

Därför öppnar kulturnämnden upp två åtgärder riktade till fristående kulturorganisationer och professionella kulturskapare. Insatserna behövs om kulturlivet ska blomstra även efter pandemin.

Kulturförvaltningens arbete med att stötta kulturlivet inledes hösten 2020. Nu vässas stödformerna ytterligare.

Stödet är framförallt inriktat till omställning och förberedelse för den nystart som förhoppningsvis kommer.

Kulturnämndens insats är möjlig på grund av kommunfullmäktiges beslut om en förstärknings till kulturnämnden på 1,3 miljoner kronor samt en omfördelning inom kulturnämndens budget.

Kulturnämndens ordförande Cecilia Engström kommenterar beslutet:
– Det är många kulturorganisationer och professionella kulturskapare som har det synnerligen utmanande i dessa coronatider. Insatsen som kulturnämnd och kommunfullmäktige nu gör är ett led i att långsiktigt stödja de fria kulturlivet i staden.

Mer information finns på stadens webbplats under helsingborg.se/kulturstod.

Lämna en kommentar