Fågelvandring och kärlek för fåglar på Fredriksdal

PS
Paul Svensson

Söndagen 5 maj kan hela familjen njuta av fågelvandring på Fredriksdal tillsammans med Ulrik Alm från Kullabygdens ornitologiska förening. I Helsingborgs gröna oas häckar det både vanliga och sällsynta fåglar. Förra året kunde fågelintresserade spana på allt från rörhönor till blåmesar, svarthättor och trädgårdssångare. För att få reda på lite mer om fågellivet i Helsingborgs gröna oas pratade vi med Gustaf Persson som ansvarar för fågelinventeringen på Fredriksdals museer och trädgårdar.

Vem är Gustaf Persson?
En man med passion för livet som flyger. Född och uppväxt i Helsingborg. Utbildade mig till musiklärare vid Musikhögskolan i Malmö under 1970-talet. Har arbetat som musiklärare, musiker och tonsättare och är numera pensionär. Började intressera mig för fåglar när jag studerade och på den vägen är det.

Har du någon favoritfågel?
Det finns många fina fåglar där ute. Om jag måste välja en favorit ur den svenska fågelfaunan är svaret stjärtmes. Att se denna fågel, och då gärna i flock, ger mig alltid en glad och varm känsla inombords.

Fredriksdal är en unik grön oas i Helsingborg. Hur visar sig detta i fågellivet?
Under 2017 häckade 38 fågelarter med tillsammans 240 par. Året efter var siffran 33 arter och 173 par. Detta ger ett snitt av 5,7 par per hektar, vilket är fågeltätt. Dessutom besöktes Fredriksdal av ytterligare 25-30 arter under vårarna 2017 och 2018. Från 11 november 2018 till 9 mar 2019 gjorde jag regelbundna vinterfågelräkningar på Fredriksdal, vilket gav 37 rastande och födosökande fågelarter.

Vad är det viktigaste att tänka på när du inventerar fåglarna på Fredriksdal?
Att alltid ta god tid på sig och att vara noggrann och tyst. Och att stanna upp då och då. Ofta visar sig eller låter fåglarna sig höras när man stått stilla en stund och liksom blivit ett med naturen.

Vilken tid på dygnet är bäst för att se flest fåglar?
På våren, sommaren och hösten är de tidigare morgontimmarna den bästa tiden att se och höra flest antal fåglar. Runt gryning och tre timmar framåt är ett bra tidsspann. På våren sjunger fåglarna som mest och på hösten är sträckaktiviteten som störst under morgontimmarna.

Vilken fågel på Fredriksdal har du blivit mest överraskad att hitta där?
Mest glädjande är att gröngöling häckat här och verkar göra så även i år. Annars är ett annat minnesvärt ögonblick ett par besök av törnskata våren 2018. Det var en överraskning, törnskatan hör gräsängar, kalhyggen och skogsbryn på landsbygden till. Detta säger en hel del om Fredriksdals förträfflighet.

Hur viktig är det med platser som Fredriksdal i städer för fåglar?
Fredriksdal är verkligen en grön oas i Helsingborg och har mycket stor betydelse för fauna och flora. Här finns ett koncentrat av skilda naturtyper, vilket ger stor mångfald och som avspeglar sig bland annat i fågelfaunan. Interaktionen mellan det vilda och det tama är ytterligare en intressant aspekt som skapar en unik miljö och stor biologisk mångfald.

Vad: Fågelvandring på Fredriksdal
När: 5 maj 09:00
Var: Fredriksdal museer och trädgårdar, start huvudentrén
Pris: Fri entré med Kulturkortet och för barn under 18 år, ordinarie entré 80 kronor

Lämna en kommentar