Flamenco, basflöjt och elektroniskt på Dunkers

TE
Tommy Esbjörnsson

Grains – en dansad musikföreställning
Lördag 14 mars 16.00
Teatersalen, Dunkers kulturhus, Helsingborg

Det här blir en intensiv timme med dundrande rytmer, elektroniska klanger och ekon från en tid när allt började. I serien sounds like: möts här tre uttryck på scenen, flamencodans, kontrabasflöjt och elektronisk musik.

I Grains genererar alla tre medverkande ljud. Castro med flamencoskor, Petrini med kontrabasflöjt, Petersson med elektroniska instrument. De tre artisterna är var och en upphovsperson för sin stämma i det gemensamma partituret. Men genom strikt struktur arbetas stämmorna fram och frågan uppstår: Var går gränsen mellan dans och musik?

Om sin arbetsmetod säger Grains: ”Att jobba demokratiskt i en konstnärlig process är inte vanligt, skapande processer präglas ofta av hierarkier. I Grains väljer vi en demokratisk metod som ger möjlighet till utmaningar, fördjupning, reflektioner och möten som annars sällan uppstår.”

Konsertserien sounds like: låter den klassiska musiken för ett ögonblick vara i fred och fokuserar på ny musik som producerats under senare delen av 1900-talet.

Medverkande: Sofia Castro, Mattias Petersson och Anna Petrini.

Ett samarrangemang med Musik i Syd och med stöd av Statens Musikverk.

Lämna en kommentar