Full blom på Fredriksdals sommarängar

PS
Paul Svensson

Det händer mycket spännande på Fredriksdals ängar i juni. Under ett par veckor står ängarna i full blom. På Fredriksdal museer och trädgårdar sköter man om ängarna precis som man gjorde förr i tiden. Förutsättningen för mångfald är att växtligheten skördas och att ängen inte gödslas. En äng är en plats med vilda växter som skördas mitt i sommaren och som sedan torkas som hö till djuren.

Slåtterängen var grunden för jordbruket i över 1000 år. Under järnåldern blev klimatet kallare och husdjuren behövde då stallas på vintern då gräs och örter inte växte. I samband med detta skapade människorna ängar. Ängarna är fantastiskt vackra när de blommar och än i dag är de oerhört betydelsefulla för pollinerande insekter. Humlor och bin behöver ängens blommor för att överleva. Därför satsas det i dag allt mer på att restaurera ängsmark, låta delar av gräsmattor bli äng och även att låta vägkanter och kantmark kring åkrarna att skötas som traditionell slåtteräng.


Det viktiga slåtterarbetet, det vill säga när ängen skördas, ska ske med lie eller med en modern slåtterbalk. Skörden ska ske i rätt tid. Den får inte skördas för tidigt, de ettåriga örterna måste hunnit blomma och sätta frö. Och den får inte skördas för sent heller, för då blir det svårare att slå och näringsvärdet i fodret sjunker. När slåttergubben blommar och ängsskallrans fröställning börjar skallra är tiden den rätta. Detta brukar inträffa under de första veckorna i juli.

Sedan får de slagna växterna torka i solen innan de räfsas ihop och samlas på hässjor. Där får de torka till hö innan det förs till vinterförvaring. Ingenstans i Sverige hittar vi en artrikedom som är större än ängens. På en enda kvadratmeter kan det finnas upp till 50 olika arter av blommor och gräs. De samexisterar med ängens svampar och med en mängd insekter, som i sin tur lockar en stor mängd fåglar, grodor och fladdermöss.

Ängen är en kulturmark, formad av människan. Det är tack vare hävden – att ängen skördas – som den har en sådan mångfald av blommor. Hävden gör marken näringsfattig, och det ger konkurrensfördel åt alla späda blommor och gräs som växer där. Det är en känslig miljö. Gödslar man en äng, försvinner de flesta arterna inom några år.

På Fredriksdal finns det många olika typer av ängar. Här hittar du löväng, stubbskottsäng, fuktäng och torräng. Med Fredriksdals karta kan du hitta dem alla. Håll utkik efter ängens olika blommor som prästkrage, majnycklar, gökblomster, humleblomster, fackelblomster och gulmåra.


För att bevara ängarnas värden är Fredriksdals ängar inte öppna för picknick och trampande fötter. Men som tur är finns det gott om andra mysiga platser att njuta av innehållet i en medtagen picknickkorg. Och även om du inte får lov att beträda ängarna går det förstås bra att titta på dem. De är inte bara betydelsefulla för naturen, de är också oerhört vackra nu när de står i blom.

Text: Karin Hjelmér, pedagog på Fredriksdal museer och trädgårdar
Foto: Anna Bank

Vad: Blommande sommarängar
När: Fram till de första veckorna i juli
Var: Fredriksdal museer och trädgårdar, Gisela Trapps väg 1
Pris: 100 kronor, fri entré med kulturkortet och för barn och unga till och med 18 år

Lämna en kommentar