Gänget och tankarna bakom En ljudande resa genom Sverige

MR
Mikael Rudesjö
Från föreställningen En ljudande resa genom Sverigeande

Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg ger en vandringskonsert där vi följer Nils Holgersson på gåskarlens rygg under en hisnande resa från gården i södra Skåne, via trandansen på Kullaberg och vidare ut på äventyr från Selma Lagerlöfs bok. Till helgen är det dags för de sex sista föreställningarna, 8–9 september klockan 10.00 och 14.00 samt 10 september klockan 11.00 och 14.00.

En ljudande resa genom Sverige består av två delar. Den första delen är en promenad där publiken lyssnar på fyra nedslag i berättelsen bland Fredriksdals gammaldags gårdar med halmtak, sensommarängar och grönskande natur. Promenaden avslutas med en sittande konsert där berättelsen fortsätter på klassiskt vis.

Människorna bakom en ljudande resa

Musiken till En ljudande resa är skapad av tonsättarna Rosanna Gunnarsson och Jesper Nielsen. I konserten medverkar också Linn Persson, saxofon, samt Rikard N Jokela, elbas. Originaltexten har bearbetats av tonsättare och musiker tillsammans med dramaturg Hanna Nygren. Föreställningen görs med stöd av Musikverket, Region Skåne, Kulturrådet, Helge Ax:sons stiftelse och Kulturnämnden i Helsingborg.

Kulturkortet fångade en av kompositörerna, Jesper Nielsen, för ett snack om hur det gick till när föreställningen kom till.

En ljudande resa genom Sverige är en föreställning som riktar sig mot alla åldrar: barn, tonåring, vuxen eller pensionär. Vi tror att alla ska kunna få ut något av föreställningen oavsett hur inläst man är sedan tidigare.

Hur kom idéen att göra en vandringskonsert om följer Nils Holgerssons resa?

Det var redan 2019 som vi slog oss samman med viljan att göra ett större projekt ihop. Vi möttes ganska snabbt i idén om att skapa en föreställning med utgångspunkt i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. Pojken färdas på ryggen av en gås genom Sverige, via olika platser och berättelser som ofta är väldigt målande och karaktäristiska samtidigt som berättelsen redan sedan tidigare är bekant för många.

Att göra föreställningen som en vandring har vuxit fram under samtal med Åsa Hässlekvist
och Maria Axelsson på Fredriksdal. Vad vi ville göra var att kombinera vandringen med ljudinstallationer som förstärker upplevelsen av de olika nedslagen i historien. Med ljud kan man ju återskapa både platser troget, men även förvränga och förstärka dem på olika vis.

Var kom inspirationen ifrån?

På ett sätt känns det som man skulle kunna göra hundra helt olika konserter med olika nedslag i historien, beroende på var man vill lägga fokus, men vi började ganska omgående hitta gemensamma favoriter som vi utgick från musikaliskt. Boken är en lärobok i Sveriges geografi, och
är inte särskilt lätt att sammanfatta till en föreställning på en timme. Men den innehåller massvis
med vackra skildringar som bjuder in till många musikaliska idéer, känslor och bilder. Vi har utgått
väldigt mycket från de miljöer och stämningar som finns i boken, och sedan försökt skildra dem
musikaliskt.

En inspiration var i ett tidigt skede Peter och vargen av Tjajkovsky, där han jobbar med olika
teman beroende på vilken karaktär som är i fokus, t ex vargen, katten eller Peter. Det smittade av sig bland annat på Nils som har sitt eget tema, och även Gorgo och vildgässen har återkommande
teman och ljud. Att Nils flyger på gåskarlens rygg är bara där en bild som man kan visualisera
musikaliskt.

Ni är två kompositörer, hur delade ni upp arbetet?

Till att börja med delade vi upp olika karaktärer och teman mellan oss. Vi bestämde rätt tidigt att vi
ville ha olika karaktärer representerade som melodier eller stämningar, t ex har Nils, vildgässen och
örnen Gorgo sina olika teman och karaktärsljud. Den första delen av föreställningen består av fyra
stationer som vi har delat jämnt mellan oss: förvandlingen och kråkrövad som komponerades av
Jesper och sedan trandansen och staden i havet som komponerades av Rosanna. Ljuden och
musiken i dessa fyra stationer är förinspelade och spelas upp ur högtalare medan ciceronen läser
upp delar av texten.

Den andra delen av föreställningen, eller femte stationen, är mer som en vanlig konsert med både
högtalare, uppläst text och livemusiker. Där har arbetet varit mer kollaborativt, dvs. att båda
tonsättarna har slagit samman sina olika idéer, teman och skisser och sedan arbetat ihop dessa
tillsammans till en helhet. Skisser, noter och ljudfiler har skickats fram och tillbaka mellan oss och
vi har bearbetat dem tillsammans och ibland på varsitt håll.

Hur går föreställningen till rent praktiskt för besökaren?

Föreställningen är en vandringsföreställning, vilket innebär att publiken kommer att guidas runt
mellan olika stationer av en ciceron från Fredriksdals museer och trädgårdar. Ciceroner är Åsa
Hässlekvist och Anna Jönsson. När publiken anländer till Fredriksdals entré väntar ciceronerna och
kompositörerna bara en liten bit fram och ser till att hela publiken är med. Därifrån går vi sedan till
fyra olika ljudande nedslag ur Nils Holgersson-berättelsen, t ex får vi höra historien om staden i
havet och om när kråkorna rövade bort Nils. Slutligen landar vi på en femte station där det bjuds på helt nyskriven livemusik tillsammans med musikerna Linn Persson (saxofon) och Rickard Jokela
(elbas) som fortsätter vår tolkning av berättelsen.

Lämna en kommentar