Gör Helsingborgs museisamling regnbågsfärgad

Fideli Österström

Helsingborgs museer uppmuntrar till mångfald. Under 2019 har man startat ett projekt för att öka mångfalden, ett perspektiv som näst intill saknas i samlingarna idag. Kulturmagasinet som ansvarar för projektet uppmuntrar således allmänheten att skicka in material med HBTQ-förankring för att vara med och skriva historia.

Helsingborgs museer har till uppgift att samla in och dokumentera livet i Helsingborg och nordvästra Skåne och har så varit i över 100 år.  Du kanske tror att man endast fokuserar på historiska ting men man tar inte enbart in material från förr utan även nutida föremål, historier och dokument för framtida generationer. Alla kan bidra till samlingarna oavsett profession och specifikt intresse. Tillsammans pusslar vi ihop Helsingborgs historia.

Vill du vara med och öka mångfalden av röster och historier? Berätta gärna din historia för att ge oss ytterligare perspektiv i projektet som hjälper oss att lägga en mycket viktig pusselbit till samlingarna. Du får självklart möjligheten att vara anonym om du önskar.

Kontakta Kulturmagasinet för att få veta mer om projektet kring HBTQ+ och hur du ska gå till väga om du tror att du kan ha någonting att bidra med, ingenting är för litet eller för stort.

Mejla: kulturmagasinet@helsingborg.se
Märk mejlet med HBTQ+.

Läs mer om projektet här.

Lämna en kommentar