Han räddar livet på ogräs

HW
Henrik Wilhelmsson

Jakob Sandberg, biolog och naturvårdare, kämpar för Skånes utrotningshotade växter. Jakob jobbar på Fredriksdal museer och trädgårdar där unika odlingar med vilda växter som annars riskerar att försvinna ur den skånska naturen får möjlighet att utvecklas. En av de växterna är korndådra som 2016 var helt borta från Skåne. Nu har Jakob räddat några frön från ”ogräset” och det återstår bara att se om han kan få dem att gro för vidare överlevnad.

Fredriksdal är känt som friluftsmuseum och för sina trädgårdar men få vet om det viktiga arbete de gör för att rädda kvar Skånes vilda växter. Fredriksdal samlar löpande in växtarter som hotas av utrotning, odlar en säkerhetskopia och sprider sen ut dem på fler platser i Skånes natur.  Skåne har en häftigt stor mångfald av växtarter – flest i hela Sverige – men många är tyvärr väldigt nära utrotning. I takt med att våra lantbruksmetoder förändrats blir några få växter vanligare medan många andra inte klarar sig. Korndådra är en sådan växt som var anpassad till äldre tiders lantbruk där de kunde växa bland säden. Kemiska bekämpningsmedel fick dock växten att så gott som försvinna. Nu när det ekologiska lantbruket fått ett uppsving finns möjlighet för växten att få fäste igen men det kräver insatser från aktörer som Fredriksdal och deras naturvårdare Jakob Sandberg.

– Korndådra var enligt ”Skånes flora” från 1838 ”överallt allmän” och så sent som på 1970-talet fanns den på 150 platser i Skåne. Sedan dess har det gått utför och den är nästintill borta från Sverige. 2016 visade den sig inte alls i Skåne. I vårt samarbete med Länsstyrelsen och Lunds botaniska förening, som kartlägger läget för vilda växter i Skåne, är den en av våra prioriterade arter. I början av sommaren dök växten upp igen i en åker på Österlen och nu senast på Hörrs byagård i Sjöbo som drivs ekologiskt. Det har blivit flera resor dit från Helsingborg och till sist har jag kunnat rädda lite mogna frön innan åkerns säd tröskades. Känns givetvis jättebra att Fredriksdal kan göra så konkret skillnad men nu är man ju otålig, att behöva vänta till nästa vår för att se om vi lyckas få den att gro, säger Jakob Sandberg. 

Varför är just korndådra en av de prioriterade växterna och vad kan vi som konsumenter göra för att färre växter i Sverige ska riskera att utrotas?

– Hur det går för korndådran, och egentligen alla arter som farit illa de senaste 100 åren, är beroende av hur vi väljer att odla vår mat, sköta våra skogar och bygga våra städer. Idag finns det allt fler ekologiska lantbruk och det kan vi som konsumenter välja att stödja i så stor utsträckning som vi kan för att bevara en livskraftig natur. I första hand måste växter och djur bevaras genom ett hållbart brukande av naturen. Men när växter blir så sällsynta som korndådra, kan insamling av frö för odling vara avgörande för att de ska finnas kvar. Vi har prioriterat just korndådra för att detta kan vara sista chansen att rädda kvar växten i Skåne. Redan efter några års odling kan den förhoppningsvis finnas på flera platser och vi kan glädjas åt att Skånes natur är en art rikare.

Fredriksdal arbetar sedan 2014 tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Lunds botaniska förening och Botaniska trädgården vid Lunds universitet för att bevara Skånes vilda växter.