Helsingborg i konsten

HW
Henrik Wilhelmsson

I november 1931 utför Oskar Bergman en målning av ett Helsingborg som vi inte riktigt längre känner igen. Ändå finns de där, detaljerna som gör att vi vet var vi befinner oss.

Solen har precis gått ner, ljuset är mjukt rosa och den vackra gatubelysningen har tänts i målningens förgrund. På den danska sidan av sundet glimmar också ljusen.

Målningens motiv är Norra Hamnen, invigd 1891. Norra Hamnen var främst en godshamn, här lagrades jordbruksprodukter som spannmål, foder och gödning. Under 1900-talets första decennier fanns här även stora kolupplag. Kanske är det just kol som finns i godstågets vagnar?

På andra sidan hamnen ser vi silhuetten av Hamnpaviljongen, en populär sommarrestaurang och dansställe för unga i början av 1900-talet. I arkivet på Kulturmagasinet finns ett fåtal program bevarade. Den 6 augusti 1920 kunde man dansa till bland annat valserna ”Hydropaten” av Jòzsef Gung´l och ”Eva” av Frantz Lehar.

I målningens högra kant ser vi en halv ”Kvick”, den legendariska hamnfärjan som trafikerade Norra Hamnen under 80 år. Säkerligen har många dansglada, förväntansfulla njutit den korta färden från hamnens ena sida till den andra.

Vid krigsutbrottet 1939 övertog militären Hamnpaviljongen och eftersom hamnen var avspärrad under hela kriget upphörde restaurangrörelsen. Efter krigsåren hade byggnaden blivit så skamfilad att den måste rivas 1946. Men detta låg ännu i framtiden den vackra novemberkvällen 1931.

Till vänster i målningen finns en byggnad som vi kan känna igen, nämligen Lotshuset, fyren som tändes för första gången den 24 oktober 1889. Bredvid ser vi vindvisaren som gav upplysningar om vindförhållanden i Kattegatt till fartyg som var på väg norrut genom Öresund.

Men vem var då Oskar Bergman som har målat den romantiska lilla målningen med namnet ”Kväll i Hälsingborg”? Oskar föddes 1879 i Stockholm och dog 1963 i Saltsjöbaden. Han var en autodidakt konstnär som främst ägnade sig åt akvarell, gouache och grafik. Många av hans verk skildrar mellansvenska landskap men han gjorde också flera studieresor i Europa.

Den här målningen och flera andra kan du se i utställningen ”Helsingborg i konsten” i Klintmans hörna från 10 oktober till 18 mars 2018.

 

När målningen inte är utställd förvaras den på Kulturmagasinet tillsammans med alla andra hundratusentals föremål som tillhör Helsingborgs museers samling.

Birgitta Witting, antikvarie