Helsingborgarna får säga sitt om framtidens kulturliv

JD
Julin Davenius
Publik.

Helsingborgs stad inbjuder nu invånarna att ge sina synpunkter på det nya kulturprogrammet som ska gälla för perioden 2025–2028. Från och med den 1 mars kan man läsa förslaget och lämna synpunkter online.

Prioriteringar och ambitioner
Arbetet med att ta fram det nya kulturprogrammet har pågått under en tid och involverat både kulturlivet och stora delar av stadsförvaltningen. Programmet innehåller bland annat satsningar på nya områdesbibliotek och ombyggnad av stadsbiblioteket.

Engagera dig i seminarier
För att öka engagemanget och kunskapen om kulturens roll i samhället ordnar kulturnämnden en serie seminarier på Dunkers kulturhus under våren. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för allmänheten.

Tema för seminarierna:
5 mars: kultur och ekonomi
20 mars: kulturella och kreativa branscher
24 april: regional kulturutveckling
7 maj: gestaltad livsmiljö
22 maj: fria kulturlivets villkor
Förslag till nytt program

Förslaget till nytt kulturprogram innebär en uppdatering av nuvarande program för att det ska vara relevant för de kommande åren. Man kan läsa mer om hur nuvarande program omsatts i praktiken på Helsingborgs stads webbplats.

Vad: Var med och påverka det nya kulturprogrammet
När: 1 mars–31 mars
Var: Dunkers kulturhus, Atriet eller på https://dialog.helsingborg.se/