Helsingborgs bibliotek anpassar sin verksamhet på grund av pandemin

PS
Paul Svensson

Vi är i ett exceptionellt pandemiläge här i Helsingborg med den högsta smittspridningen i Skåne, vilket gör att vi alla måste göra vårt yttersta för att bromsa utvecklingen. Helsingborgs bibliotek får mycket positivt respons men också en hel del frågor om våra åtgärder. I den här texten förklarar Catharina Isberberg, verksamhetschef på Helsingborgs bibliotek, hur Helsingborgs bibliotek har anpassat sin verksamhet på grund av pandemin.

Biblioteksverksamheten har flera samhällsviktiga funktioner för att säkra bibliotekslagens fri åsiktsbildning och deltagande i det demokratiska samhällslivet med tillgång till information, litteratur och kunskap. På grund av de skärpta allmänna råd samt den skärpning som sker nationellt i rådande pandemi behöver vi anpassa vår verksamhet. Vi måste göra det som krävs för att minska smittspridning. Folkhälsomyndigheten avråder från besök bland annat på bibliotek. Det gör att vi just nu inte kan erbjuda biblioteket som mötesplats och måste begränsa vår service.

Kan ditt ärende på biblioteket vänta, eller kan du lösa det på annat sätt? Då behöver vi tyvärr be dig att avstå från att besöka oss just nu. Och om du besöker oss gäller följande:

·       Besök oss enbart om det är helt nödvändigt.
·       Håll avstånd och följ de kösystem som satts upp.
·       Begränsad service innebär också att det kan ta litet längre tid att hjälpa dig.
·       Maxantal för våra lokaler finns utifrån lokalens storlek.
·       Stanna hemma om du är sjuk, även om det bara är det allra minsta symptom.

Allt detta gör vi för att vi tänker på dig och personalen. Tack för din förståelse och för att du visar hänsyn.

Bibliotekets åtgärder
De åtgärder som tagits kräver betydligt mer personal än normalt. Det gör att vi just nu fått fokusera på Stadsbiblioteket och Idé A Drottninghög. Här har vissa delar stängts av och det finnas ingen möjlighet att gå runt själv och till exempel titta i hyllorna eller läsa tidningar. Det du kan göra vid dessa två bibliotek är att hämta reservationer, återlämna böcker och använda dator, skrivare och kopiator för kortare ärenden.

Vi tagit bort förseningsavgifter och man kan låna om böcker fler gånger än normalt. För riskgrupper har vi också infört en tjänst som kallas Boken kommer 70+ i samarbete med Helsingborg volontärcenter. Take away är en annan tjänst, där man kan ringa och beställa en kasse med böcker. Mer information om den här tjänsten finns på bibliotekfh.se.

Vi får frågor om varför vi stängt områdesbiblioteken. Ökad smittspridning och hårdare restriktioner från Folkhälsomyndigheten har gjort att vi behöver stänga flera bibliotekslokaler. Flera av våra bibliotek är så små till ytan att det är svårt att förhindra smittspridning just nu. Dessutom kräver vidtagna åtgärderna betydligt mer personal, att vi fått fokusera på två öppna bibliotek. Stängningen är helt enkelt till för att skydda både besökare och personal.

Vi får också frågor om varför biblioteken inte är meröppna. Anledningen är att det då inte finns någon personal på plats och då finns heller ingen möjlighet att kontrollera hur många som finns i rummet samtidigt, vilket gör det svårt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i detta förhöjda smittläge. Meröppna bibliotek kräver också personal som tar hand om till exempel boksamlingen och reservationer. Och det är, som sagt, personal som behövs på annan plats just nu.

Vi är i ett exceptionellt läge. Allt som görs nu gör vi för att skapa en så säker miljö som möjligt för våra användare och vår personal. Vi kan och ska inte heller stänga helt utan tillhandahåller i stället begränsad service. Och vi gör detta som en del av det ansvar som ligger på oss alla, att begränsa smittspridningen i samhället. Vi är i en pandemi.

Vi hoppas verkligen på att vi tillsammans kan bromsa ökningen av Covid-19 här i Helsingborg. Vi är verkligen glada för att vår verksamhet efterfrågas och önskar självklart att läget var ett helt annat. Men just nu får vi försöka hålla i och hålla ut för att minska pandemins framfart. Jag hoppas på ett bättre 2021 och att vi då åter ska kunna ses under något mer normala former. Tillsammans får vi ta oss igenom det här.

Har du vidare frågor kring hur biblioteket anpassar sin verksamhet under pandemin eller vilken service vi kan ge dig är du välkommen att ta kontakt med oss via telefon 042-10 69 00, e-post stadsbiblioteket@helsingborg.se eller Facebook www.facebook.com/hbgbibliotek.

Text: Catharina Isberg, verksamhetschef, Helsingborgs bibliotek.

Lämna en kommentar