Helsingborgs bibliotek inrättar Framtidslabbet

TE
Tommy Esbjörnsson

Tillsammans med invånarna vill Helsingborgs bibliotek undersöka vad framtidens bibliotek är och kan vara, genom att inrätta Framtidslabbet. Frågan är aktuell inför om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket. Första temat som utforskas i Framtidslabbet är bibliotekets demokratiska uppdrag, i form av ett demokratilabb. Vad är ett demokratilabb och vad händer där?  Jo, det kommer man att kunna utforska tillsammans med bibliotekarien Maria Johansson-Näslund och tjänstedesignern Sofia Svensson, båda från Helsingborgs bibliotek. Bland annat kommer man att kunna delta i en designsprint som är ett sätt att på kort tid gå från idé till konkret förslag.

En upptakt till demokratilabbet ser vi på Stadsbiblioteket redan 16 maj 15.00 under rubriken Var med och påverka framtidens bibliotek. Men allt skjuter fart på riktigt under H22 City Expo. Och då kommer det att se ut så här:

2 juni 17.00–18.30, Stadsbiblioteket, entrén
7 juni 15.00–17.00, Idé A Drottninghög
Framtidslabbet – vad händer i ett demokratilabb?
Vid det här tillfället utforskar man vad ett demokratilabb kan vara, tillsammans med bibliotekarie Maria Johansson-Näslund och bibliotekets tjänstedesigner Sofia Svensson.
I invånarinvolveringen som har gjorts inför om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket har många efterfrågat en plats på biblioteket för att dela kunskap, diskutera och hitta information om demokrati- och samhällsfrågor. Den platsen kan kallas för demokratilabb och vad det kan innebära vill man nu ha hjälp av helsingborgarna att reda ut.

15 juni 16.00–18.00, Stadsbiblioteket, Kulan
Framtidslabbet – var med och designa ett demokratilabb
Det här tillfället är utformat som en designsprint. Det innebär att deltagarna tar fram idéer och förslag för hur ett demokratilabb kan utformas. Maria Johansson-Näslund och Sofia Svensson leder arbetet. Antalet platser är begränsat till 12 deltagare. Föranmälan krävs via framtidensbibliotek@helsingborg.se senast 10 juni.

21 juni 16.00–18.00 och 27 juni 14.00–16.00, Stadsbiblioteket, entrén eller ute i Stadsparken
Framtidslabbet – var med och utveckla en prototyp av ett demokratilabb
Nu är det troligt att det finns förslag på vad ett demokratilabb kan innehålla. Här kan nu vem som vill berätta om hur förslagen kan förbättras och förändras.

Alla tillfällen har fri entré.

Arbetet med begreppen Framtidslabbet kommer naturligtvis inte att upphöra i och med att H22 City Expo avslutas, utan utforskandet av fler teman fortsätter i, just det, framtiden.

Lämna en kommentar