Helsingborgs Konstproduktion har fått egen ateljé

MR
Mikael Rudesjö

I början på sommaren öppnade kulturnämnden i Helsingborg ett hyresstöd till ateljéföreningar. Kulturkortet blev nyfiken på Helsingborgs Konstproduktion som nyligen öppnat sin ateljé på Gåsebäcken. Vi ställde några frågor till deras ordförande Karin Frennesson Westblad.

Helsingborgs Konstproduktion, HKP, är en aktiv ateljéförening där konstprocessen står i centrum. Medlemmarna arbetar i både egna och gemensamma gestaltningar. Det kollektiva sammanhanget gynnar och gynnas av deras konstnärliga uttryck och utvecklingsbanor.

– Vi får energi och glädje av varandra och med vår gemensamma kunskapsbank når vi längre i vår verksamhet, säger Karin Frennesson Westblad.

Ateljéföreningen intresserar sig för konst, filosofi, vårt samhälle och poesi. De arbetar för att Helsingborg ska vara en inspirerande och stimulerande stad för konstnärer att stanna och verka i staden. Ateljéstödet ger Helsingborgs Konstproduktion möjlighet till konstnärligt utvecklingsarbete genom:

  • HKP SCEN – deras offentliga rum på Kvarnstensgatan 15. HKP Scen främjar debatten, engagemanget och ger den professionella, utövande konsten en plattform i staden.
  • HKP Residens ger vi konstnärer möjlighet till periodvis ateljévistelse, i vår gemenskap.

Helsingborgs Konstproduktion HKP
Kvarnstensgatan 15
E-post: hbgkonstproduktion@gmail.com

Styrelsemedlemmar: Rikki Winde, Josefine Axelsson, Joanna Thede, Rita Winde, Karin Frennesson Westblad, samt residensmedlem.

Hyresstöd till ateljéföreningar
Kulturnämnden lämnar hyresstöd till ateljéföreningar för professionella konstnärer bosatta i Helsingborg. Syftet med stödet är att förbättra villkoren för yrkesverksamma konstnärer och på så sätt bidra till att utveckla stadens professionella kulturliv i enlighet med Kulturprogram 2021-2024.

Lämna en kommentar