Helsingborgs stadsduvor föredrar city

PS
Paul Svensson

För sjätte året i rad har ornitolog Gustaf Persson räknar in arter, individer och häckande fåglar på Fredriksdal museer och trädgårdar. Även rastande, hungriga, förbiflygande och sträckande fåglar antecknades. Det visade sig att Helsingborgs stadsduvor inte är särskilt imponerade av landet i city medan stadens ringduvor, blåmesar och koltrastar tycker att det är det bästa stället som finns.

Fågelinventering och kultur kan tyckas vara två helt olika saker. Och visst, det stämmer nog när allt kommer omkring. Däremot är Fredriksdal museer och trädgårdar i allra högst grad en riktig kulturupplevelse. Efter sammanlagt 28 inventeringsbesök under våren och sommaren 2022 har ornitolog Gustaf Persson räknat in totalt 60 olika fågelarter på museiområdet. Det är alltså inte bara vi helsingborgare som uppskattar landet i city, även en stor mängd fåglar uppskattar platsen. Och vem kan egentligen klandra dem? Innanför de gröna häckarna väntar ett helt Skåne i miniatyr med härliga ängar, skogsmark, gamla byggnader och många andra fina platser som gör sig bra för en fågelfamilj.

Helsingborgs stadsduvor föredrar city
Under årets inräkning står det klart att ringduvan är den fågelart med flest antal häckande par på Fredriksdal museer och trädgårdar. Totalt räknades 15 par ringduvor in medan stadsduvorna nöjde sig med några sporadiska  besök på området. Inte ett enda par stadsduvor häckade på platsen i år. Bland de häckande fågelarterna som ligger i topp 2022 finns också blåmesen, björktrasten, koltrasten, talgoxen, rödhaken och rödstjärten.

Flera rödlistade fåglar häckar på Fredriksdal 
Gällande återkommande fågelarter är rörhönan i aledammen en riktig favorit. För sjätte året i rad häckade ett lyckligt par i vassen. I år lyste dock gräsänderna och gröngölingen med sin frånvaro. Att Fredriksdal museer och trädgårdar är en viktig plats för fågellivet råder det ingen som helst tvekan om. Av årets 30 häckande par var sju av arterna rödlistade. Bland dessa finns den starkt hotade grönfinken samt den sårbara staren.

Fredriksdal är också populärt bland fåglar som använder museiområdet som en viloplats och för hungriga fåglar som stannar för att proppa näbbarna fulla med frukt, bär och surrande insekter. Det finns också fåglar som bara flyger förbi för att spana lite grann. I år observerades bland annat gråhäger, kattuggla, ormvråk, storskarv, röd glada, stjärtmes, sparvhök och tornseglare.

Intressant om fågellivet på landet i city
Om du är nyfiken på Fredriksdals fågelsäsong 2022 rekommenderar vi att läsa Gustaf Perssons omfattande fågelrapport. Här hittar du 44 fullmatade sidor om alla de fåglar som häckade på området i år, statistik över tidigare års inventering samt Gustafs egna tankar om fågellivet på Fredriksdal museer och trädgårdar. Rapporten har nyligen landat på fredriksdal.se.

Lämna en kommentar