Hur mycket är klockan i Paris?

HW
Henrik Wilhelmsson

Varje dag arbetar personal på Kulturmagasinet med att digitalisera föremål ur Helsingborgs museers samling. Olika föremålskategorier registreras och fotograferas för att de skall bli sökbara i databasen Carlotta. Av alla de föremål som rullas ut ur magasinen, sticker några ut lite extra. De är vackra, spännande, unika och retar vår nyfikenhet. När vår magasinsföreståndare hittar ett sådant föremål kommer han gärna förbi någon av oss och visar det. Har jag tur, är det jag som får se. ”Titta här skall du se!” ler han och håller fram en underbar liten resekompass som även fungerar som solur. Resekompassen, som ryms i handen, har europeiska namn tecknade på locket och på lockets insida finns siffror. Genom att sticka in tråden vid t.ex. Paris när du befinner sig där, kan man se vad klockan är. Den vackra resekompassen är troligtvis gjord i Hamburg av solurstillverkaren David Beringer eller i hans verkstad, som specialiserade sig på små solur att ta med sig på internationella resor.

I början tillverkades sådana här kompasser av elfenben eller metall och de var oerhört exklusiva. Genom att istället tillverka dem i trä och tryckt papper gjorde David Beringer dem billigare och tillgängliga för en större marknad. Hans verkstad blomstrade från ungefär 1777 fram till Beringers död 1821.

Resekompassen skänktes till samlingen av Carl Follin 1933