Känner du någon som för Helsingborgs kulturarv framåt?

Fideli Österström

Varje år delar Kulturnämnden ut Gisela och Oscar Trapps minnespris till en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt. Under 2019 kommer priset att delas ut på nationaldagsfirandet på Fredriksdal museer och trädgårdar 6 juni. 

Gisela och Oscar Trapps minnespris tilldelas en person eller organisation för prisvärda insatser för kulturarvet i Helsingborg stad. Det kan vara en person som bor i Helsingborg, en organisation som är verksam och har sitt säte i Helsingborg eller en person eller organisation som har annan särskild anknytning till staden.

Från och med 2019 har staden arbetat fram en ny process, vilken innefattar att du som medborgare kan skicka in och nominera någon du anser uppfyller kraven för priset. Utmärkelsen består av diplom samt en prissumma och beslutet om vem eller vilka som tar emot priset beslutas av Kulturnämnden.

2018 års mottagare av priset tilldelades Camilla Bergvall, projektledare för historieprojektet Kvinnokarta Helsingborg. Motiveringen löd: ”Camilla Bergvall är initiativtagare och drivande kraft bakom Kvinnokarta Helsingborg. Med visionen att synliggöra de historiska kvinnorna i staden skapas kartor för stadsvandringar. Allt arbete sker i studiecirkelform där invånare tillsammans på ideell basis samlar och tillgängliggör information och kunskap om kvinnor i Helsingborgs historia. Med små medel engagerar projektet många människor i alla åldrar. Det bidrar till att fördjupa vår förståelse för, och synen på, vilka personer som har varit betydelsefulla. Sedan starten 2016 har Kvinnokarta Helsingborg vuxit till att även omfatta välbesökta föreläsningar. Camilla Bergvall och projektet Kvinnokarta Helsingborg bidrar på ett mycket betydelsefullt sätt till att väcka intresset för en tidigare ouppmärksammad del av stadens kulturarv.”

Nominera någon i din närhet till Gisela och Oscar Trapps minnespris innan sista nomineringsdag 31 mars.
Gör din nominering här.

Läs mer om priset här.

Lämna en kommentar