Konferens under bar himmel

DN
Dennis Nilsson

Att hålla samhället igång samtidigt som man ska hålla avstånd, inte vistas i trånga utrymmen, inte resa för långt eller vistats i för stora grupper är en utmaning vi aldrig ställts inför innan. Men i kris föds ofta kreativitet och Fredriksdal är en verksamhet som nu hakar på. Möteslokaler och konferensmöjligheter har funnits på platsen länge men nu erbjuds konferensmöjligheter under bar himmel.

Fredriksdal museer och trädgårdar är större än vad många tror, hela 36 hektar stort, med stadskvarter, trädgårdar och lantbruksmiljöer. I dessa tider har Fredriksdal såklart en viktig roll som Helsingborgs gröna lunga där man kan njuta av promenader, grönska, växter, djur och frisk luft utan att behöva trängas med andra. Nu öppnar verksamheten också upp för att bli en viktig plats för företagsverksamheter eller andra grupper.

Många tvingas arbeta hemifrån och även om digitala mötesplatser är viktiga så kan det ibland vara en förutsättning att ses ansiktet mot ansikte, om än på avstånd, för att personal ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Fredriksdal har resurserna och vill hjälpa till för att underlätta den typen av möten. Nu finns det tre bokningsbara platser (Körsbärslunden, Engelska parken och Prästgårdens innergård) med olika karaktär för mindre grupper. I bokningarna kan också måltider inkluderas.

– Jag tycker att det är ett klockrent initiativ där Fredriksdal verkligen tar vara på dom möjligheter som platsen har och som efterfrågas i dessa tider. Det ger verksamheter eller grupper möjligheten att ses utan att ta onödiga risker. För personer som jobbar mestadels hemma nu så är ju detta också en möjlighet med jämna mellanrum ses, uppdatera varandra och stärka banden till gruppen. Dessutom visar forskning att utomhusmiljöer och frisk luft främjar våran kreativitet, säger kulturförvaltningens pressansvarige Dennis Nilsson.

Du kan läsa mer om Fredriksdals bokningsverksamhet på webbsidan

Lämna en kommentar