Miljoner i kulturbidrag till det lokala kulturlivet i Helsingborg

PS
Paul Svensson
Kulturstöd Helsingborg

Under 2024 delar kulturnämnden i Helsingborg ut nästan åtta miljoner kronor till det lokala kulturlivet. Syftet är att stimulera och främja ett rikt och mångsidigt kulturutbud som ger helsingborgarna möjlighet att själva skapa, arrangera och ta del av kultur i såväl staden som på landsbygden.
– 2024 är ett tufft år ekonomiskt och jag är därför särskilt glad över att vi har kunnat hålla budgeten uppe för kulturstöden, säger Alexander Kolind, kulturnämndens ordförande.

Redan nu har 33 kulturföreningar tilldelats 5,5 miljoner kronor i verksamhetsstöd för 2024. Verksamhetsstödet är ett årsbaserat stöd som riktas till organisationer som arrangerar ett flertal publika program eller som driver musei- eller arkivverksamhet.
Bland årets bidragsmottagare märks inte bara långvarigt etablerade föreningar, utan också nya aktörer. Exempelvis en ny riksteaterförening och Alla tiders teater som har flyttat sitt säte från Höganäs till Helsingborg. Kulturnämndens ordförande, Alexander Kolind, säger:

– Föreningarna har en mycket viktig roll i det fria kulturlivet i Helsingborg. Vi vill att helsingborgarna själva både ska kunna utöva konst och kultur och ha god tillgång till lokal kultur. Tittar man på listan över årets stödmottagare ser man vilken bredd vi har i stadens kulturliv.

Mer om kulturbidrag 
För de som bedriver kulturprojekt på både professionell och amatörnivå finns möjligheten att söka projektstöd under fyra perioder varje år. Dessutom kan ungdomar i åldern 13–25 år ansöka om bidraget En snabb slant för projekt som genomförs och når en publik i Helsingborg. Kulturnämnden stödjer även ateljéföreningar för professionella konstnärer genom hyresstöd.
Mer information om Helsingborgs kulturstöd och ansökningsprocessen finns på helsingborg.se.