På Kullen när det stormar.

HW
Henrik Wilhelmsson

Kullens fyr längst ut på Kullaberg är Sveriges äldsta fyrplats. Det är Skandinaviens ljusstarkaste och högst belägna fyr vid Öresund i ett av världens mest trafikerade farvatten. Beger vi oss till fyren en novemberdag finns möjlighet till riktigt spännande upplevelser. Ute över havet kan havssulor komma seglande med sina karakteristiska vita vingar med svarta vingspetsar. Att vara ute i en höststorm är en mäktig naturupplevelse bara det. Blåser det västliga vindar väntas fåglar som normalt lever på Nordsjön och Nordatlanten dyka upp. Några av dessa arter är tretåig mås, storlabb, alkekung, tordmule, tobisgrissla och en hel del olika liror.

 

 Bakom fyren är det lä. Fyren som är belägen 78,5 meter över havet och ses på fem mils avstånd, är en plats med anor. Den stod troligen klar till 1 mars 1561. Här finns anknytning till Helsingborg. I början av 1600-talet började man elda fyrar med stenkol. Stenkolen till Kullens fyr bröts i Tinkarps gruvor, ett område vi idag känner som Tinkarpsbacken i norra delen av Helsingborg.

 

Studeras vattenytan noggrant finns chans att se ett av våra vattenlevande däggdjur, tumlaren när den simmar i havet. En samling trutar över vattenytan kan vara tecken på ett fiskstim och dit drar sig både fåglar och tumlare.

 

 På hösten och vintern får vi i Skåne besök av fåglar som häckar i norra Sverige men som spenderar vintern här. Grupper med sidensvans och med björktrast dyker upp. Bergfinkar förekommer i riktigt stora flockar.

 

 Alla de nämnda fågelarterna återfinns i Helsingborgs museers samling väl uppställda i vårt naturhistoriska magasin. Fågelsamlingen är till stor del inköpt av naturaliehandlare Carl Möller. Av de nämnda arterna är några insamlade på Färöarna, speciellt år 1872, och det är Tage Thott och Gustav Kolthoff som bidragit med fåglar till Carl Möller. Andra fåglar är företrädesvis insamlade i Sverige, av landfåglarna framför allt från Stehag. Dock kommer två alkekungar från Spetsbergen insamlade av Svenska polarexpeditionen 1898, troligen av Gustav Kolthoff som var med som zoolog. Fartyget Antarctic från Göteborg, avgick 1898 under ledning av geologen och paleobotanisten A.G. Nathorst till Spetsbergen för att jämsides med det vetenskapliga arbetet även spana efter den 1897 försvunna Andréexpeditionen. Med på expeditionen var också botaniker, geologer, en läkare och en kartograf. Att leta i samlingarna är spännande, då den ena informationen leder till den andra.

 

Mer information hittar du i Helsingborgs museers databas Carlotta, Kullabygdens Ornitologiska förenings (KOF) hemsida, Kullens fyrs hemsida och om polarexpeditionen kan man läsa på Göteborgs universitets hemsida.

Foto: Kjell Engblad