Rödlistade fåglar häckar på Fredriksdal

PS
Paul Svensson

För femte året i rad har Gustav Persson genomfört en omfattande fågelinventering på Fredriksdal museer och trädgårdar. Under våren och i början av sommaren besökte han friluftsmuseet inte mindre än 43 gånger för att säkerställa årets siffror. Ett stort antal rödlistade fåglar räknades in men den kalla våren och bristen på insekter har dock lett till färre häckande fåglar i år.

Vissa gillar de höga träden i skogen och andra bygger sina bon i vassen i några av de vattendrag som finns på Fredriksdals marker. Och sedan finns det dem som föredrar att bygga ett hem under takplattorna i den stora stallbyggnaden. Säkert är i alla fall att Fredriksdals många olika biotoper gör sig väl för en mängd olika fågelarter.

Gräsanden och rörhönan hittar du i dammen, den röda gladan regerar luftrummet ovanför skogen och ringduvorna gör sig hemmastadda lite varstans. I de färgglada fågelholkarna vid huvudentrén finns det ett par bevingade hyresgäster som trivs i flerfamiljsholkarna. I år räknades totalt 34 häckande arter på området och sammanlagt 143 par. Det är det hittills lägsta antalet häckande fågelpar sedan inventeringsserien påbörjades 2017. Två nya häckande arter noterades, röd glada och trädgårdsträdkrypare. Den temperaturmässigt svala våren och bristen på insekter är två stora orsaker till årets tapp. Förra året häckade 194 par uppdelade på 40 olika fågelarter på friluftsmuseets 1500 hektar stora område.

Gällande siffrorna för antalet totala fågelarter som syntes på Fredriksdal 2021 räknade Gustav Persson in 70 olika sorter. Av dessa var tre dessutom helt nya för området, som den vita storken, mindre hackspett och en rörsångare som slagit sig ner i franska parken för en stunds vila och fågelsång.

Att Fredriksdal museer och trädgårdar är en viktig plats för fågellivet råder det ingen tvekan om. Av årets 34 häckande par var åtta av arterna rödlistade. För att hamna på listan betyder det att arten har minskat kraftigt de senaste åren. Grönfinken är en av arterna som räknas som svårt hotad och i år häckade inte mindre än tre par på Fredriksdal museer och trädgårdar. En av anledningarna till att många fågelarter minskar till antalet beror på att även antalet insekter har minskat i stora delar av världen. Fredriksdals varierande miljö med skog, öppna landskap, gamla byggnader och flera vattendrag gör att många fåglar och insekter trivs på landet mitt i city i Helsingborg.

Vad: Fredriksdals betydelse för fågellivet
När: Våren och sommaren 2021
Var: Fredriksdal museer och trädgårdar

Lämna en kommentar