Staden som kommer till liv i din fantasi

PS
Paul Svensson

Under perioden 28 oktober–14 november visar Dunkers kulturhus Linus Grubbe-Olssons konstverk Svärdborg. Det är en detaljerad fantasistad med gator, parker, hus och en modern stadskärna. Staden kommer till liv via besökarna som får möjlighet fylla staden med liv och berättelser ur sin egen fantasi. Utställningen håller till på kulturhusets entréplan.

Till utseendet ser Svärdborg ut som en större europeisk stad. Linus, som studerat stadsplanering och infrastruktur både i gymnasiet och på universitetet, har medvetet planerat den på det sättet. Här finns en klassisk stadskärna, modern bebyggelse, miljonprogramsområden och en ringled. Gatorna, gränderna och parkerna är dock tomma och här syns varken bilar, cyklar eller några människor. Tanken är att betraktaren ska använda sin egen fantasi för att få liv i staden som inte finns på riktigt. Svärdborg är inte någon utopi, utan en stad där det finns segregation, avgaser och kriminalitet. Stadens framtid och öde lämnar konstnären öppet för fri tolkning.

Linus Grubbe-Olssons intresse för att teckna började redan i tidig ålder och i dag har han förvandlat en barndomshobby och studier till ett konstnärskap. Svärdborg är namnet både på utställningen och Linus fantasistad, som kommer att finnas på plats under ett par veckor i höst utanför Spektra lokaler inne på Dunkers kulturhus. Svärdborg handlar om mer än vad bara ögat ser.

Utställningen är producerad av Spektra, Dunkers kulturhus verksamhet som ger unga möjlighet att förverkliga sina idéer som har med konst, musik och kultur att göra.

Vad: Få liv i en fantasistad
När: 28 oktober–14 november
Var: Dunkers kulturhus, entréplan
Pris: Fri entré

Lämna en kommentar