Sundet – stråk för bivråk

HW
Henrik Wilhelmsson

 

 

Bivråken (Pernis apivorus) är en rovfågel som flyttar tidigt på hösten. Den är långflyttare och övervintrar i Västafrikas regnskogar Flyttfåglar måste hushålla så mycket som möjligt med energin under flyttningen. För fåglarna är Östersjön ett hinder på vägen söderut, de följer därför kusten så länge som möjligt och många lämnar Sverige vid dess sydvästspets i Falsterbo. I Helsingborg finns också en lämplig möjlighet att passera över sundet vid Hittarp. Enligt Kullabygdens ornitologiska förening kan det enstaka dagar passera 1000 sträckande bivråkar.

 

Det relativt smala sundet har också utnyttjats av människor. Det finns flera historiska exempel på att de nordvästskånska kustborna till vardags seglade eller rodde över till Själland för att köpa och sälja varor. Att transportera resenärer över sundet var inte heller ovanligt. Ofta bröt man mot lagar och regler eftersom både handel och färjetrafik på sundet varit reglerad sedan medeltiden.

 

Vid månadsskiftet augusti/september passerar flest bivråkar Falsterbo. Med anledning av detta arrangerades i många år Bivråkens Dag i början på september. Idag lever arrangemanget vidare som Falsterbo Bird Show. Det startade för att uppmärksamma hotet många fåglar utsätts för under flyttningen. Hotet är den okynnesjakt som bedrivs kring Medelhavet.

 

Bivråken kan ha funnits i Skåne över 6 000 – 8000år. Fågeln häckar i skogsområde och arten förekommer därför främst i nordostligaste Skåne. 1984 fanns 150 häckande par i Skåne och under de senaste årtiondena ser man inga entydiga tecken på förändrad utbredning. Enligt Art Databanken har bivråken i Sverige minskat med 2/3 sedan 1970-talet utifrån inventeringar som gjorts i Falsterbo. Helsingborgs museer har nio bivråkar i samlingen och en kull med ägg. Av de monterade fåglarna är två vuxna honor, resten är unga fåglar, även en liten unge. Fåglarna är främst insamlade på 1870-talet i trakten av Ringsjön, mitt i Skåne.

 

Fortfarande bedrivs jakt på bivråk i Medelhavsområdet. Långlivade fåglar som bivråken med högsta noterade ålder 29 år, har få ungar och är mycket känsligare för jakt än kortlivade arter med många ungar. Andra faktorer som påverkar bivråksstammen negativt är färre insektsrika växtmiljöer då skogs- och jordbruk förändrat landskapet. Dit hör täckdikning, dikning av skogsmark och omvandling av skogar med mycket lövträd till skogar med enbart barrträd.

 

Fotograf fåglar Kjell Engblad

Segelbåt i Helsingörs hamn foto Rudolph Jörgensen