Symfoniorkestern + Biblioteket = Sant

TE
Tommy Esbjörnsson

Konserthuset har för sitt program till hösten valt att fokusera på en av de starkaste inspirationskällorna till musiken: litteraturen och det skrivna ordet. Helsingborgs bibliotek uppmärksammade detta och resultatet blev ett samarbete kring en rad olika programpunkter.

Boksamtal
Biblioteket kommer att besöka Konserthuset vid tre tillfällen. Inför romankonserterna samtalar man om romanerna som ligger till grund för tre av konserterna, allt för att komma i rätt stämning. Det första har redan gått av stapeln, den 24 september, då det handlade om Francoise Sagans bok Tycker Ni om Brahms?
Bibliotekarier från Helsingborgs bibliotek leder samtalen och publiken kan välja att delta och komma med inspel eller bara lyssna. Själva boksamtalen har fri entré med cafémöjligheter.

Tisdag 3 december 17.00
Göran Tunström: Juloratoriet
Värmländska Sunne, tre generationer. Sidner försöker leva med sorgen och hämtar kraft ur kärleken. Bachs juloratorium går som ett jublande tema genom romanen.

Fredag 14 februari 16.00
Thomas Mann: Bergtagen
En roman fylld av känslor och dramatik – precis som konserten.

Respektive romankonsert ges 8 december och 27 februari.

Novelltävling
Utöver dessa boksamtal planeras det för en novelltävling med musiktema, där biblioteket bidrar med kompetens vad gäller skrivande och inspiration samt juryarbete
Det blir två skrivarmöten på Stadsbiblioteket, där mer information kommer senare.

Sagostund
Det blir sagostund med musik på Konserthuset, som en del i familjeaktiviteter innan dagens konsert.
Personal från biblioteket läser tillsammans med musiker, som inleder och avslutar berättelsen. Sagostunderna är från från 4 år.

Lördag 11 januari 13.00
Konserten Den fula ankungen börjar 15.00

Lördag 14 mars 13.00
Konserten Majas alfabetsånger börjar 15.00

LÄSpodden
Två bibliotekarier samtalar med konserthuschefen Fredrik Österling om säsongens program och dess litterära inslag.

Lämna en kommentar