Till minne av Gisela och Oscar Trapp

TE
Tommy Esbjörnsson

Fleninge hembygdsförening får Helsingborgs stads utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp 2020

Oscar och särskilt Gisela Trapp är upphovet till vad som idag är Fredriksdal muser och trädgårdar, ett av Sveriges största friluftsmuseer.
Till parets minne delar kulturnämnden ut ett pris till en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt. Det kan vara en person som bor i Helsingborg, en organisation som är verksam och har sitt säte i Helsingborg eller en person eller organisation som har annan särskild anknytning till staden.

Årets motivering lyder:
Med sakkunskap och stort engagemang bevarar och levandegör Fleninge hembygdsförening kulturarv och historia i Fleninge-Ödåkrabygden. Föreningens motto är ”bygd för möten – i alla tider”.

Bygdens landmärke, Fleninge mölla, har föreningen vårdat sedan 1956. Efter åtskilliga timmars ideellt arbete snurrar vingarna åter – nu med elmotor. På Fleninge hembygdsmuseum visar föreningen utställningar om traktens historia, från stenålder till 1800-talets skiftesreformer och järnväg, till bygget av Väla köpcentrum på 1970-talet. 2018 belystes kvinnor från trakten i utställningen ”Kvinnorna främst – åtta kvinnor som påverkat sin samtid och vår bygd”. För den som inte kan ta sig till museet erbjuds virtuella rundturer via hemsida.

Ett stort arbete är nedlagt på att dokumentera den spritfabrik som formade Ödåkra och föreningens guidade turerna på ”Spritan” lockar många deltagare. I det senaste projektet ”Decennier –en dokumentation över tid” samlar föreningen in bilder och berättelser från allmänheten om hur bygden utvecklats under 100 år. Livet på Spritan, hänget vid Tjollen, skörden och sådden, doften av nybakat på Rantzows – ingen historia är för liten. Ambitionen är en ny utställning. Föreningens aktiviteter engagerar folk i alla åldrar och på senare år har medlemsantalet stigit rejält.

Kulturnämnden ser med glädje fram emot att fortsätta följa Fleninge hembygdsförenings verksamhet i en bygd för möten – i alla tider.

Utmärkelsen består av ett diplom och 25 000 kr.

Minnespriset delas ut vid en sluten, icke-publik ceremoni 4 juni 2020.

Foto: Tomas Nilsson

Lämna en kommentar