Tomma skyltfönster blir konstgalleri

DN
Dennis Nilsson

I konstprojektet Urban Window Gallery förvandlas Helsingborgs lediga butikslokaler till konstgalleri. Ett 15-tal lediga butikslokaler och skyltfönster förvandlas till ett spektakulärt konststråk i form av installationer och konstnärliga gestaltningar. Stråket sträcker sig från Gåsebäck i söder till Tågaborg i norr och är ett samarbete mellan scenografen Jeanette Gostomski, Helsingborgs stad, Dunkers kulturhus, Helsingborg City och Kulturhotellet.  

Målet med projektet är att ge invånare och besökare en möjlighet att uppleva konst och kultur i det offentliga rummet samtidigt som det förgyller de centrala delarna av Helsingborg.
I projektet kommer lediga butikslokaler och andra utvalda skyltfönster att förvandlas med hjälp av olika rumsliga gestaltningar och konstnärliga uttryck. Det kan till exempel vara skapelser från kreatörer och konstnärer inom fotografi, film, litteratur, poesi, musik, design och digital konst.

Urban Window Gallery är ett initiativ av scenografen och arkitekten Jeanette Gostomski. Projektet genomfördes i Malmö i somras med syftet att erbjuda folk möjligheten att uppleva konst och kultur på ett säkert sätt.

– Stadens kärna och den kulturella sektorn har blivit hårt drabbade av rådande pandemi. Kreativiteten har ökat men det finns ett angeläget behov av att finna nya vägar att tillvarata det offentliga urbana rummet för kulturen. Det är något som har diskuterats under lång tid, men frågan kommer nu upp igen i och med den nya hälsosituationen i världen. Det är förmodligen många med mig som ser vad som händer i staden och dess tomma fönster. Vi vill ge staden ett nytt liv. Det är fantastiskt att få till ett såhär brett samarbete i Helsingborg, säger Jeanette Gostomski.

I Helsingborg genomförs projektet mellan den 4 december och 28 mars 2021 och möjliggörs tack vare ett brett samarbete mellan Jeanette Gostomski, Helsingborg Stad, Dunkers kulturhus, Helsingborg City och Kulturhotellet. Konststråket är också organiskt vilket innebär att innehållet i de olika fönstren kan förändras över tid. Dunkers kulturhus är inte bara medarrangör utan deltar också själva med att ställa ut.

– För oss inom Helsingborg stad, Kulturförvaltningen och Dunkers kulturhus är det självklart att försöka leverera kulturinnehåll i dessa tider, på ett ansvarsfullt sätt. När vi uppmanas att hålla avstånd, hålla ut och hålla i kring restriktionerna gäller det att vi tänker om. Här är ett projekt där vi samarbetar med flera aktörer som alla vill att staden ska leva med kultur som verktyg. Istället för att göra saker var för sig gör vi det ihop och bidrar med det varje part gör bäst så kalkylen blir 1+1 = 3. Konceptet i sig är optimalt då det sträcker sig under en längre period och besökare kan ta del av det utan att behöva trängas, säger Fredrik Öjbro avdelningschef Dunkers kulturhus

All information man kan behöva i form av konstnärer och kartor finns på urbanwindowgallery.com

Lämna en kommentar