Utställning Birgitte Söndergaard

HW
Henrik Wilhelmsson

Lördagen den 1 oktober kl 11.00-16.00. 

Ta chansen att se Birgitte Söndergaards konstutställning i Helsingborg.

www.birgittesondergaard.se

Välkomna!