Var med och påverka den digitala museiupplevelsen

PS
Paul Svensson

Allt fler verksamheter vidgar sina vyer och tillgängliggör mer av sitt innehåll i den digitala världen. Nu behöver Helsingborgs kulturförvaltning din hjälp med att utreda särskilda behov och önskemål kring en digital plattform där du som besökare ska kunna ta del av Helsingborgs museers utbud online.

Det finns många smarta fördelar med att kunna erbjuda Helsingborgs museers utbud via webben. Online har alltid öppet oavsett tid på dygnet och även personer som inte har möjlighet att ta sig till Helsingborg fysiskt kan njuta av innehållet. Men hur ser egentligen den perfekta digitala museiupplevelsen ut? Och vad vill du helst kunna ta del av via ett digitalt besök?

Enkäten består av tio frågor. Du kan besvara frågorna anonymt (kan du tänka dig att delta i en intervju eller fokusgrupp under våren kring digitala museer behöver du lämna kontaktuppgifter). Den digitala enkäten kommer att vara tillgänglig till och med 31 december, 2021.

Passa på att vara med och påverka för att skapa den perfekta digitala museiupplevelsen. Enkäten hittar du via länken Digitala museiupplevelser.

Lämna en kommentar