Homo Consumericus – satirteckning av Max Gustafson

Visas 6 september – 19 januari 2020 på Dunkers kulturhus.

I Max Gustafsons bildvärld möter betraktaren en skarp, träffsäker samhällskritik som lyfter viktiga frågor om skeva maktrelationer och orättvisor. I en värld där globala företag styr allt större del av våra beteenden reduceras vi till passiva konsumenter.

Utställningen visar med slagfärdig träffsäkerhet hur vi med vår cyniska inställning skapar en värld som påverkar vårt klimat och slutligen oss själva. Homo Consumericus är en angelägen och viktig utställning där målet är att skapa debatt och samtal som leder till förändring.

Homo Consumericus – satirteckning av Max Gustafson visas på Dunkers kulturhus 6 september – 19 januari 2020.