Biologisk mångfald eller biologisk enfald

Biologisk mångfald eller biologisk enfald

Människan är en art av totalt 8,7 miljoner arter på vår jord. Larmrapporterna om hur vi snabbare än någonsin utrotar växter och djur kommer allt tätare. Många forskare menar att vi är inne i ett sjätte massutdöende, jämförbart med meteoritnedslaget som dödade det mesta livet på jorden för 65 miljoner år sedan då dinosaurierna dog ut. Klarar vi oss utan en mångfald av arter, eller är det så att vi sågar på den gren vi själva sitter på?
Vi ska berätta om varför vi inte kan ställa oss utanför naturen utan är beroende av en mångfald av arter. Vi kommer också att berätta om hur vi inom staden arbetar, strategiskt och praktiskt, med frågan. På slutet kommer också tips på vad du själv kan göra för att bidra till en mångfald av växter och djur i din närmiljö och på jorden.
Om föreläsarna:
Linda Hellberg heter jag och arbetar som naturvårdare på Stadsbyggnadsförvaltningen. I mitt jobb planerar och genomför jag olika naturvårdande åtgärder som är bra för en mångfald av växter och djur. Som exempel anlägger vi blommande ängar, vårdar gamla träd och planterar nya. Som biolog funderar jag mycket på hur vi människor förhåller oss till naturen. Ibland verkar vi tro att vi kan klara oss utan jordens ekosystem, men gör vi det eller sågar vi på den gren vi själva sitter på?
Mitt namn är Fredrik Bengtsson och jag arbetar som kommunekolog på Stadsbyggnadsförvaltningen. I min yrkesroll jobbar jag ofta med att förmedla kunskap om vilka naturvärden som finns så att staden bättre tar hänsyn till dessa i fysisk planering, byggande och förvaltning. Jag arbetar även med att bilda naturreservat och med andra naturvårdsprojekt. Det kan vara en utmaning att hålla modet uppe trots larmrapporter om situationen på jorden. Därför behöver vi påminnas om att varje människas val spelar roll och att vi tillsammans kan göra skillnad. Det går att förändra till det bättre!

På grund av rådande situation så är eventet digitalt. Anmäl dig till johan.kindeberg@helsingborg.se för att få länken.

Endast digitalt

  • Idé A Drottninghög
  • 19 maj 2021, 18:00 - 19:30