18 maj
Breath in the Wild – Shiraz Amar – Bibu 2024

Något vi aldrig sett! Tält som dansar, tält som rör sig, tält som svävar och kramas, tält som busar, tält som är ledsna och glada – i takt med discomusik. Det är spännande och galet – här är det tillåtet att få skratta, kommentera och röra sig.

Breath in the Wild är en samtida dansföreställning som bjuder in både barn och vuxna på en absurd rörelseresa i transformation. Vad är egentligen en dansande kropp? Och hur kan vi uppfatta olika objekt som rör sig i mänskliga mönster och fantasifulla former? Genom komik och populärkultur leker dansföreställningen med hur publiken uppfattar saker och ting.

Tältets rörelser lockar barnpubliken att kommentera och skratta – en spännande och lite skrämmande upplevelse. Är det djur, monster, människor, marsianer, insekter – eller vad? Det är fritt fram för fantasin. Och det är befriande.

Från 8 till 16 år

Credits:
Koreografi och produktion: Shiraz Amar
På Scen: Love Andersson, Klara Sjöblom and Jennie Berglsi.
Musik: C+C Music Factory ft. Freedom Williams, Bee Gees,
Foto: Nils Gunnars
Administration: Anställningskooperativet Interim kultur Interim culture

ENG
Something we’ve never seen! Tents that dance, tents that move, tents that float and hug, tents that frolic, tents that are sad and happy – to the beat of disco music. It’s exciting and crazy – here it’s allowed to laugh, comment and move.

Breath in the Wild is a contemporary dance performance that invites both young and adults on an absurd movement journey of transformation. What exactly is a dancing body? And how can we perceive different objects moving in a human pattern with imaginative shapes. Through comedy and popular culture, the dance performance plays with how the audience perceives things.

The tent’s movements attract the children’s audience to comment and laugh – an exciting and slightly scary experience. Are they animals, monsters, humans, Martians, insects – or what? It is free for the imagination. And that is liberating.

From 8 to 16 years

Credits:
Choreography & production: Shiraz Amar
On stage: Love Andersson, Klara Sjöblom and Jennie Berglsi.
Music: C+C Music Factory ft. Freedom Williams, Bee Gees,
Photos: Nils Gunnars
Administration: Anställningskooperativet Interim kultur Interim culture

Breath in the Wild – Shiraz Amar – Bibu 2024

  • Längd: 45 minuter

Prisintervall

  • Maximipris för sittande: 175 kr

Biljettyper

Barn/Ungdom 0-20 år

  • Sittande

Ordinarie

  • Sittande
  • Minimipris:: 175 kr
  • Maximipris:: 175 kr

Plats

Helsingborgs Stadsteater
Karl Johans gata 1
25267 Helsingborg

Visa på karta